Truy cập nội dung luôn

Ý kiến dự thảo văn bản Ý kiến dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

Ngày bắt đầu 10-11-2022 Ngày hết hạn 28-11-2022

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý
Công bố thủ tục hành chính

Ngày bắt đầu 05-11-2018 Ngày hết hạn 23-11-2018

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
V/v đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang.

Ngày bắt đầu 25-06-2018 Ngày hết hạn 13-07-2018

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Lấy ý kiến Về việc đặt tên 9 tuyến đường trên địa bàn TP. Mỹ Tho

Ngày bắt đầu 13-09-2017 Ngày hết hạn 13-10-2017

0
Xem các góp ý
Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khách sạn thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 24-07-2017 Ngày hết hạn 24-08-2017

0
Xem các góp ý

Liên kết Liên kết