Truy cập nội dung luôn

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Tìm thấy 12 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
418/QĐ-UBND 03-03-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
33/2022/QĐ-UBND 28-09-2022 Ban hành quy định Định hướng nội dung quy ước ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
13/2022/NQ-HĐND 08-07-2022 Bãi bỏ một số Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành 0-lượt Xem

Liên kết Liên kết