Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Trích lượt các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
07/01/2022

 

Ngày 08/12/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU về việc hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên  và các tầng lớp Nhân dân về uyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ động viên các cấp, các ngành, Doanh nghiệp và Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch hiệu quả, khôi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân.

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm, dễ nhớ, dễ hiểu, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đúng các quy định hiện hành; chú trọng nâng cao công tác tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, tổ nhân dân tự quản; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các tầng lớp Nhân dân.    

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM    

* Quý I năm 2022:

1. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/2/1902 – 01/2/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

2. Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và đón Tết nguyên đán Nhâm Dần

3. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 – 28/3/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

4. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

 

 

* Quý II năm 2022

5. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

6. Kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2022) 

7. Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)

8. Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2022)

9. Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022)

10. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 – 05/5/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

11. Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)    
12. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2022), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ)

* Quý III năm 2022

13. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2022), Tổng Bí  thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

14. Kỷ niệm 75 năm Ngày Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)  

15. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (7/8/1912 - 7/8/2022), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước)

16. Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022)

17. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư   Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (6/9/1902 – 6/9/2022)

* Quý IV năm 2022

18. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
19. Kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2022)

20. Kỷ niệm 100  năm Ngày  sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (23/11/1922 – 23/11/2022)

21. Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2022)

22. Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952  (10/12/1952 - 10/12/2022)

23. Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972 - 18/12/2022)

Ngoài ra, chú trọng tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của tỉnh; ngày thành lập, ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị, địa phương. Một số ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của tỉnh quan tâm tuyên truyền

- Kỷ niệm 59 năm Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/2022)

- Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút (19/01/1785-19/01/2022)

- Kỷ niệm 147 năm Ngày mất Anh hùng dân tộc, Thủ khóa Nguyễn Hữu Huân (ngày 14/5/2022, nhằm ngày 14/4 âm lịch)

- Kỷ niệm 158 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20/8/1864-20/8/2022)

- Kỷ niệm 82 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2022).

III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần!

2. Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)!

3. Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)!

4. Nhiệt liệt chào mừng 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022)!

5. Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)!

6. Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!

8. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

9. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 

QUỐC AN

Tin liên quan
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách: Bộ truyện tranh "Gia đình Cà rốt - Lạc vào thế giới khủng long"    17/05/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Người khôn kẻ dại"    12/05/2022
THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - THIÊN SỬ VÀNG CHÓI LỌI    06/05/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách Phan Đăng Lưu - Thân thế sự nghiệp và sưu tập tác phẩm    28/04/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu thư mục chuyên đề "Đại thắng mùa xuân 1975    27/04/2022
Giới thiệu Hội sách trực tuyến Quốc gia 2022    25/04/2022
Thể lệ cuộc thi Nhà thông thái BooK365.vn    25/04/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Hương rừng Cà Mau và các truyện khác"    21/04/2022
Chuẩn bị tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách Chủ đề “Những người con bất tử”, kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)    19/04/2022
Thể lệ cuộc thi nhằm hướng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2022    19/04/2022

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết