Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2022
20/01/2022

I. Ở TRUNG ƯƠNG

1. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

- Tổ chức triển khai, thực hiện:

+ Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới;

+ Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.

+ Các văn bản thuộc lĩnh vực gia đình được Thủ tướng Chính phủ ban hành;

- Trình Chính phủ dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

2. Các nhiệm vụ thực hiện thường xuyên trong năm

2.1. Truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tăng cường hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng và báo chí tại trung ương và địa phương.

- Triển khai thực hiện "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trên phạm vi toàn quốc sau khi được phê duyệt (có hướng dẫn riêng).

- Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6):

+ Chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2022: "Yêu thương và Chia sẻ";

+ Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2022: "Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc".

2.2. Phòng, chống bạo lực gia đình

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạolực gia đình; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (15/5-30/6) và hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tác hại của rượu, bia và các biện pháp hỗ trợ người bị bạo lực gia đình.

2.3. Các nhiệm vụ khác

- Thực hiện thu thập thông tin, báo cáo về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Duy trì, vận hành Trang thông tin điện tử về gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (địa chỉ Website truy cập: ww.giadinh.bvhttdl.gov.vn).

- Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ ở trung ương và cấp tỉnh (theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến).

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn mô hình nhómgia đình đồng hành cùng trẻ em. - Xây dựng và phát sóng tọa đàm về thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em trong gia đình.

- Tổ chức hoạt động truyền thông về thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình, phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

II. TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản thuộc lĩnh vực gia đình được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

2. Tăng đầu tư nguồn lực của địa phương cho công tác gia đình nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.

3. Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tham mưu kế hoạch triển khai, thực hiện công tác gia đình tại địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 như sau:

- Triển khai thực hiện chiến lược, chương trình và các văn bản thuộc lĩnh vực gia đình được Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành ban hành;

- Tổ chức hoạt động truyền thông trong các dịp: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động quốc gia phòng, chốngbạo lực gia đình; Ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11);

- Tổ chức triển khai thực hiện "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" theo hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Thu thập thông tin, tổng hợp báo cáo về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định;

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ tại địa phương;

- Triển khai thực hiện, đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình hiệu quả, mô hình mới về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình…

QUỐC AN

Tin liên quan
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách: Bộ truyện tranh "Gia đình Cà rốt - Lạc vào thế giới khủng long"    17/05/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Người khôn kẻ dại"    12/05/2022
THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - THIÊN SỬ VÀNG CHÓI LỌI    06/05/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách Phan Đăng Lưu - Thân thế sự nghiệp và sưu tập tác phẩm    28/04/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu thư mục chuyên đề "Đại thắng mùa xuân 1975    27/04/2022
Giới thiệu Hội sách trực tuyến Quốc gia 2022    25/04/2022
Thể lệ cuộc thi Nhà thông thái BooK365.vn    25/04/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Hương rừng Cà Mau và các truyện khác"    21/04/2022
Chuẩn bị tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách Chủ đề “Những người con bất tử”, kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)    19/04/2022
Thể lệ cuộc thi nhằm hướng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2022    19/04/2022

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết