Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
03/11/2021

Thực hiện Quyết định số 1157/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030. Nhằm đẩy mạnh phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao ở nước ta trong giai đoạn tới, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; ngày 28 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 280/KH-UBND về việc Triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

* Các chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện như sau:

1. Số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 38% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 40% dân số của cả tỉnh.

2. Số gia đình luyện tập thể dục thể thao đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 25% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 27% số hộ gia đình trong tỉnh.

3. Đến năm 2030 đạt 80% số xã, phường có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và có ít nhất 02 câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở trở lên.

4. Thể dục, thể thao trường học

- Số trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề thực hiện chương trình thể thao ngoại khóa đạt 90% vào năm 2025 và 95% vào năm 2030. Phấn đấu trên 90% học sinh, sinh viên đạt chuẩn về tiêu chuẩn rèn luyện thân thể năm 2025 và 98% vào năm 2030.

- 100% số trường bậc phổ thông có câu lạc bộ thể dục, thể thao, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên thể dục, thể thao, thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 80% tổng số trường.

- Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2025 đạt trên 85% và đến năm 2030 đạt trên 98% tổng số học sinh bậc phổ thông các cấp.

5. Thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang

a) Trong lực lượng Quân đội nhân dân

- Tỷ lệ đơn vị tổ chức các hoạt động thể dục thể thao thường xuyên là trên 99%.

- Tỷ lệ đơn vị thực hiện đủ chương trình rèn luyện thân thể cán bộ, chiến sỹ theo quy định là 100%.

- Tỷ lệ đơn vị đạt tiêu chuẩn tổ chức rèn luyện thân thể theo quy định là trên 98%.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 100%.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 95%.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt trên 98%.

- 100% đơn vị (cấp trung đoàn) có khu sân tập luyện thể thao cơ bản, trên 40% đơn vị có hồ bơi đơn giản.

b)  Trong lực lượng Công an nhân dân

- Tỷ lệ các đơn vị tổ chức các hoạt động thể dục thể thao thường xuyên là từ 90% trở lên.

- Tỷ lệ các đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là trên 85%.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tham gia kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 100%.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 80%  trở lên.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 100%.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt từ 98% trở lên.

- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cơ sở vật chất, sân bãi cơ bản và thường xuyên hoạt động thể dục, thể thao đạt 100%.

6.  Phấn đấu trên 98% đơn vị cấp xã, 100% đơn vị cấp huyện và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, trên 85% đơn vị cấp xã tổ chức tháng hoạt động thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

QUỐC AN

Tin liên quan
Tháng 3 - Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người    10/03/2023
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt “Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022    09/08/2022
Bảng tổng hợp sắp huy chương Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang lần IX-năm 2022 (tính đến ngày 15/7/2022)    20/07/2022
Phối hợp hoạt động thể dục, thể thao    13/06/2022
Tổ chức môn Bóng đá nữ – Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang lần thứ IX – 2022    13/06/2022
Tổ chức môn Bóng chuyền nam – Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang lần thứ IX – 2022    13/06/2022
Bảng tổng hợp sắp huy chương Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang lần IX-năm 2022 (tính đến ngày 31/5/2022)    01/06/2022
Tổ chức môn Karate Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang lần thứ IX – 2022    01/06/2022
Tổ chức Khai mạc môn Võ cổ truyền Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang lần thứ IX – 2022    12/05/2022
Tổ chức môn Bóng chuyền hơi nữ – Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang lần thứ IX – 2022    06/05/2022

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết