Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Để thúc đẩy các ngành, các cấp trong tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh Cải cách hành chính (CCHC), nâng cao các chỉ số CCHC tỉnh Tiền Giang giai...
Tổng kết công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số tỉnh Tiền Giang năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 Tổng kết công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số tỉnh Tiền Giang năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Chiều ngày 23/2/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền số tỉnh...
Tổ chức điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 Tổ chức điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022
Thực hiện Đề án "Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" giai đoạn 2022-2030 được phê...
10 sự kiện cải cách hành chính nổi bật năm 2022 10 sự kiện cải cách hành chính nổi bật năm 2022
Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa công bố 10 sự kiện cải cách hành chính nổi bật năm 2022, bao gồm: Thứ nhất, Nghị quyết Trung ương 6 Khóa...
Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Ngày 10/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND tỉnh, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. - Mục đích...
Khắc phục những hạn chế về công tác cải cách hành chính Khắc phục những hạn chế về công tác cải cách hành chính
Qua kết quả đều tra xã hội học về công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh theo Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác cải cách hành chính của tỉnh...
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 10/02/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 10/02/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày 10/02/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND, bổ sung điều 3 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 19/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định...
Triển khai thực hiện Công văn số 6249/VPCP-KSTT ngày 21/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia Triển khai thực hiện Công văn số 6249/VPCP-KSTT ngày 21/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Ngày 27/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 5304/UBND-KSTT về việc triển khai thực hiện Công văn số 6249/VPCP-KSTT. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như...
Tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp Tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp
Ngày 10/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 4400/UBND-KSTT về việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg. Theo...
Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và chứng thực điện tử Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và chứng thực điện tử
Ngày 06/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 4842/UBND-KSTT về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và chứng thực điện tử. Nhằm nâng cao chỉ số về cải cách hành chính...

Liên kết Liên kết