Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Địa Phương Văn Bản Địa Phương

Tìm thấy 89 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
40/2021/QĐ-UBND 22-09-2021 Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh TG 3-lượt Xem
06/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viện thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh TG 2-lượt Xem
30/2020/QĐ-UBND 15-12-2020 Quy định mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa và bảo tàng trên địa bàn tỉnh TG 1-lượt Xem
19/2020/NQ-HĐND 30-09-2020 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt đọng cơ sở thể thao, CLB thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
20/2020/NQ-HĐND 30-09-2020 Quy định mức thu phí thư viện trong phạm vi các thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh TG 0-lượt Xem
2613/QĐ-UBND 31-08-2020 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang 3-lượt Xem
2438/QĐ-UBND 19-08-2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
16/2020/QĐ-UBND 21-07-2020 Bãi bỏ Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 4-lượt Xem
2057/QĐ-UBND 15-07-2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của thanh tra tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
14/2020/QĐ-UBND 03-07-2020 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Tiền Giang ban hành 0-lượt Xem
1904/QĐ-UBND 01-07-2020 V/v ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
1350/QĐ-UBND 19-05-2020 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh 4-lượt Xem
774/QĐ-UBND 23-03-2020 Công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ 0-lượt Xem
408/BVHTTDL-TĐKT 04-02-2020 Về việc hướng dẫn xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh"; "Giải thưởng Nhà nước" về văn học nghệ thuật năm 2021 14-lượt Xem
316/BVHTTDL-TĐKT 20-01-2020 Về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú", "Nghệ sĩ ưu tú" trong lĩnh vực DSVHPVT lần thứ Ba 31-lượt Xem
4581/QĐ-UBND 25-12-2019 Sửa đổi một số điều của Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định phân công quản lý di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 28-lượt Xem
22/2019/NQ-HĐND 06-12-2019 Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
19/2019/NQ-HĐND 06-12-2019 Về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 3-lượt Xem
20/2019/NQ-HĐND 06-12-2019 Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 9-lượt Xem
4175/QĐ-UBND 05-12-2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang 3-lượt Xem

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 64
  Tổng lượt truy cập: 147884