Truy cập nội dung luôn

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Tìm thấy 7 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
NĐ 94/2021/NĐ-CP 28-10-2021 Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành 0-lượt Xem
40/2021/QĐ-UBND 22-09-2021 Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh TG 3-lượt Xem
06/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viện thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh TG 2-lượt Xem

Liên kết Liên kết