Truy cập nội dung luôn

Dự án đầu tư, mua sắm công Dự án đầu tư, mua sắm công

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; các dự án chuẩn bị đầu tư; các dự án đã triển khai và các dự án đã hoàn tất Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; các dự án chuẩn bị đầu tư; các dự án đã triển khai và các dự án đã hoàn tất
1. Công tác đấu thầu:  Năm 2022 đã tổ chức thực hiện các gói thầu như: -   Tổ chức chương trình nghệ thuật Đêm Giao thừa mừng xuân Nhâm Dần năm 2022 với giá trị hợp đồng...
Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; các dự án chuẩn bị đầu tư; các dự án đã triển khai và các dự án đã hoàn tất Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; các dự án chuẩn bị đầu tư; các dự án đã triển khai và các dự án đã hoàn tất
1. Công tác đấu thầu: từ đầu năm 2021 đã tổ chức thực hiện các gói thầu như: - Gói thầu Tổ chức chương trình nghệ thuật Đêm Giao thừa mừng xuân Tân Sửu năm 2021. Nội dung chính: thuê đơn vị...

Liên kết Liên kết