Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường
16/09/2022

Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản đề nghị Sở VH-TT&DL các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Theo đó, Bộ VH-TT&DL đề nghị Sở VH-TT&DL các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về  công tác phòng cháy, chữa  cháy tại  các văn bản:  Nghị quyết    số 102/NQ-CP ngày 09/8/2022; Công điện số 683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022; Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 07/9/2022; Công văn  số  2530/VPCP-NC  ngày 21/4/2022 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 5910/VPCP-NC ngày 08/9/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke theo sự phân cấp của Chính phủ quy định tại Điều 9, Điều 19 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Thực hiện rà soát theo thẩm quyền việc cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; Kiểm tra chặt chẽ các điều kiện kinh doanh được quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và triển khai có hiệu quả Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Chủ động tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật chuyên ngành về hoạt động karaoke, vũ trường và phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

                                                                                 THANH HẢI

Tin liên quan
Tăng cường quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch    04/10/2022
HỘI CỰU CHIẾN BINH SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TIỀN GIANG “VỀ NGUỒN VỚI BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG”    28/09/2022
Tiền Giang có 04 món ăn, đặc sản được chọn vào Top 100 món ăn, đặc sản quà tặng Việt Nam (2021-2022)    26/09/2022
“KHAI TRƯỜNG CÙNG VUI ĐỌC SÁCH” NĂM 2022    23/09/2022
Biểu diễn chương trình "Dạ khúc tri âm" tháng 9/2022    23/09/2022
Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân    23/09/2022
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường    16/09/2022
Giỗ tổ sân khấu 2022    13/09/2022
Đại hội Chi bộ 3 (nhiệm kỳ 2022 - 2025)    13/09/2022
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy    13/09/2022

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết