Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Huyện Cai Lậy: Tọa đàm "Xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời kỳ hiện đại"
19/03/2021

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3, Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện Cai Lậy tổ chức tọa đàm chủ đề "Xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời kỳ hiện đại".

Tọa đàm chủ đề "Xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời kỳ hiện đại"

Tại đây, các đại biểu đã thảo luận về vị trí, vai trò của gia đình và công tác gia đình, nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp trong phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn ngừa tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên… Từ đó, huyện tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 và các văn bản, đề án về công tác gia đình.

Thời gian qua, công tác gia đình được cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Cai Lậy quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Bình xét cuối năm 2020, toàn huyện có hơn 48.200 "Gia đình văn hóa", đạt 93,49% số hộ đăng ký.

Toàn huyện đã thành lập 111 Câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững" và 110 "Đội phòng chống bạo lực gia đình". Tuy nhiên, công tác gia đình vẫn còn nhiều hạn chế: Tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra ở nông thôn, sự mâu thuẫn giữa các thế hệ về lối sống đang đặt ra những thách thức mới.

Hồng Mai theo nguồn baoapbac.vn

Tin liên quan
Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam    03/03/2022
Huyện Cai Lậy: Tọa đàm "Xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời kỳ hiện đại"    19/03/2021
Bế mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu miền Tây Nam bộ lần thứ II - năm 2020    30/11/2020
Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam    30/11/2020
Công tác gia đình có chuyển biến tích cực    16/11/2020
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Bình đẳng giới trong gia đình và tham gia hoạt động cộng đồng trong xây dựng quy ước cộng đồng    20/07/2020
Họp mặt gia đình văn hóa tiêu biểu    01/07/2020
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2019 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”    23/04/2019
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2019    15/03/2019
Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em    08/03/2019

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết