Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023
26/05/2023

Thực hiện Công văn số 3426/VPCP-KGVX ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề "Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy", ngày 17 tháng 5 năm 2023, Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Công văn số 1908 /BVHTTDL-BCĐDS về việc Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023. Công văn yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ

Thực hiện lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch và gia đình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm 2023.

Thông qua các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao trưng bày, triển lãm, các cuộc thi sáng tác tranh, tiểu phẩm, quảng bá du lịch… để lồng ghép tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời phòng, chống ma túy đến từng cá nhân, gia đình và xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học; kết hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương về phòng, chống ma túy; tăng cường mối liên kết giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội và các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống ma túy.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Điện tử Tổ quốc, Báo Văn hóa, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật và các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ có bài viết tuyên truyền phù hợp về phòng, chống ma túy và tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh/thành phố

Chỉ đạo, hướng dẫn ngành văn hóa, thể thao, du lịch địa phương lồng ghép thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Bộ và sự lãnh đạo trực tiếp của địa phương; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn để thực hiện toàn diện các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào các hoạt động văn hóa, thể thao, quảng bá du lịch tại cơ sở.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (zalo, Facebook…), nền tảng di động… trong các hoạt động tuyên truyền. Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên./.

Quốc An

Tin liên quan
Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về Chuyển đổi số" năm 2023    29/05/2023
Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023    26/05/2023
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Tấm gương Bác"    19/05/2023
Ý nghĩa Ngày Thế giới tôn vinh Người hiến máu 14/6    17/05/2023
Ý nghĩa Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 và triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023    17/05/2023
Định hướng việc tổ chức lễ công bố, trao, đón nhận quyết định và bằng, giấy chứng nhận di sản văn hóa    17/05/2023
Kỷ niệm 112 năm Ngày Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2023)    17/05/2023
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/06/1912 - 11/06/1923)    17/05/2023
Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023)    17/05/2023
Kỷ niệm 82 năm Ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941 – 06/6/2023    17/05/2023

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết