Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Thư viện Tiền Giang giới thiệu thư mục chuyên đề "Tuyên ngôn độc lập bản hùng ca thời đại"
29/08/2022

Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Tuyên ngôn Độc lập là một tác phẩm đỉnh cao, tiêu biểu, phản ánh đầy đủ nhất, sâu sắc nhất quan điểm triết học, quan điểm chính trị và cả quan điểm nhân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó chứa đựng cả những giá trị của văn minh nhân loại, những "lẽ phải không ai chối cãi được" về quyền con người, quyền dân tộc. Năm tháng qua đi, nhưng tinh thần bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn luôn sống mãi trong lòng các thế hệ người Việt Nam, không chỉ bởi giá trị lịch sử, pháp lý mà còn bởi giá trị nhân văn cao cả về quyền con người, quyền của dân tộc được sống trong độc lập, tự do như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ấp ủ và cống hiến cả cuộc đời mình để thực hiện.

 Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2022), Thư viện tỉnh Tiền Giang trân trọng giới thiệu thư mục chuyên đề "Tuyên ngôn độc lập – Bản hùng ca thời đại" :

  1. Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và các hiến pháp Việt Nam (1946, 1959, 1980, 1992) . - H. : Chính trị Quốc gia,2005. - 255tr , 21cm    

Tóm tắt: Trình bày bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945, hiến pháp Việt Nam năm 1946, 1959, 1980, 1992 và một số nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung hiến pháp Việt Nam năm 1992

   34(V)01                                             PD : 48946DV; PM : 68898MM

 

2.   Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và các hiến pháp Việt Nam: 1946, 1959, 1980, 1992, 2013. - H. : Chính trị quốc gia,2015. - 247tr , 21cm  

         Tóm tắt: Giới thiệu nội dung của bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945, Hiến pháp Việt Nam năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013 và một số nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp Việt Nam năm 1992.

342.59702                                           PD:DV.068593; PM:MM.099044

3.   HỒ CHÍ MINH. Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa  /  Hồ Chí Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2000. - 11tr , 14cm    

3K5H3                                                                PD : 32950DV ; 32951DV ;

                                                                        PM : 52716MM

4.   Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tuyên ngôn độc lập đến lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến  . - H. : Quân đội nhân dân ,2006. - 333tr , 21cm 

                     Tóm tắt :    Tập hợp chọn lọc những văn kiện, bài nói của Bác Hồ về những chủ đề củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp, những diễn biến chính của đất nước từ ngày 2-9-1945 đến cuối 1946. Một số tập hồi ức của học trò, cộng sự viết về Bác trong thời điểm lịch sử đó. 

3K5H6                                                                PD : 1993DV ; 1994DV

                                                                         PM : 72134MM ; 72135MM

5.   Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tuyên ngôn độc lập đến lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến  . - H. : Quân đội nhân dân ,2006. - 333tr , 21cm

                   Tóm tắt :    Tập hợp chọn lọc những văn kiện, bài nói của Bác Hồ về những chủ đề củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp, những diễn biến chính của đất nước từ ngày 2-9-1945 đến cuối 1946. Một số tập hồi ức của học trò, cộng sự viết về Bác trong thời điểm lịch sử đó.    

3K5H6                                                                                                                                                                 PD : 13741DV; PM : 73439MM

6.  TRẦN KƯ . Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập   / Trần Kư . - H. : Quân đội nhân dân ,2005. - 81tr , 19cm    

                    Tóm tắt: Phân tích hoàn cảnh lịch sử và tâm trạng của Bác Hồ khi Người viết bản tuyên ngôn độc lập năm 1945.

3K5H6                                                                                                                                                       PD : 48519DV ;   PM : 68244MM

7.   Sự ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập  / Vũ Kim Tiến sưu tầm biên soạn. - H. : Văn hoá thông tin,2015. - 195tr , 21cm

                   Tóm tắt : Bối cảnh ra đời của bản tuyên ngôn độc lập. Ý nghĩa, giá trị và sự trường tồn của tuyên ngôn độc lập năm 1945. Những câu chuyện kể và những hồi ức về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tuyên ngôn độc lập     

 959.704                                                      PD : DV.068290; PM : MM.098606

8.  NGUYỄN VĂN DƯƠNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản tuyên ngôn độc lập/ Nguyễn Văn Dương,  Vũ Kim Yến. - H. : Thanh niên,2017. - (Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh). - 219tr , 21cm

                   Tóm tắt :    Bối cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập. Ý nghĩa, giá trị và sự trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.

959.704092                                                 PD : DV.073945; PM : MM.002551

9.  TẠ HỮU YÊN. Ngôi nhà Bác viết Tuyên ngôn Độc lập  / Tạ Hữu Yên. - H. : Thanh niên,2010. - 183tr , 21cm  

                             Tóm tắt:  Gồm những mẩu chuyện về Bác khi Bác đến Ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang viết bản Tuyên ngôn Độc lập.  

959.704092                                                         PD : DV.057230 ; DV.057240

                                                                             PM: MM.082877 ; MM.082900

10.  TẠ HỮU YÊN. Ngôi nhà Bác viết Tuyên ngôn độc lập  / Tạ Hữu Yên. - H. : Thanh niên,2010. - 183tr , 21cm    

                             Tóm tắt:  Gồm những mẩu chuyện về Bác khi Bác đến Ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang viết bản Tuyên ngôn Độc lập.

959.704092                                                   PD : DV.057747 / PM : MM.083420

 

                                                                                          Lâm Thị Mai Hương

Tin liên quan
THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ NGƯỜI CAO TUỔI    03/10/2022
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Bác Hồ với công việc Văn phòng"    03/10/2022
Thư viện Tiền Giang phục vụ xe thư viện thông minh lưu động tại trường Tiểu học Phường 1 Thị xã Gò Công    03/10/2022
Kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022)    03/10/2022
Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022)    03/10/2022
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2022)    03/10/2022
Kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2022)    03/10/2022
KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN NGÂN (1902-2022)    03/10/2022
Tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025    03/10/2022
Kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 23/10/1961 - 23/10/2022    03/10/2022

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết