Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kỷ niệm 153 năm ngày sinh của đồng chí Vladimir Ilych Lenin (22/4/1870 – 22/4/2023) - Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới
10/03/2023

* Tiểu sử

Đồng chí Lê-nin (Vladimir Ilych Lenin) sinh ngày 22/4/1870 ở Simbirsk (nay là Ulianovsk), nước Nga. Từ nhỏ đồng chí Lê-nin đã bộc lộ là người có trí tuệ uyên bác, có nghị lực tự học rất cao; và là người sớm đón nhận học thuyết chủ nghĩa xã hội, sớm tiếp cận chủ nghĩa Mác và phương pháp cách mạng nhân dân. Đồng chí Lê-nin tốt nghiệp bậc Trung học đạt loại xuất sắc và được tuyển thẳng vào trường Đại học Tổng hợp Kazan, học khoa Luật. Vì tham gia tuyên truyền cách mạng trong sinh viên, đồng chí Lê-nin bị đuổi học và bị phát lưu đến làng Kokushino Kazan. Trong vòng 2 năm, đồng chí đã thi đỗ tất cả các môn học của chương trình 4 năm khoa Luật.

Mùa thu 1895, đồng chí Lê-nin thành lập Hội liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân, tập hợp các nhóm cách mạng ở Saint Petersburg.

Năm 1900, Đồng chí Lê-nin lại tập hợp những người Mácxít cách mạng để thành lập đảng. Cũng trong năm này, đồng chí ra nước ngoài cùng với Plekhanov và lập ra tờ báo "Tia lửa".

Tháng 4/1905, tại London, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga tiến hành Đại hội lần thứ III, đồng chí Lê-nin được bầu là Chủ tịch Đại hội. Đại hội này đã bầu Uỷ ban Trung ương do đồng chí Lê-nin đứng đầu.

Tháng 11/1905, đồng chí Lê-nin bí mật trở về Saint Petersburg để lãnh đạo cách mạng Nga.

Tháng 12/1907, đồng chí Lê-nin sống ở nước ngoài tiếp tục đấu tranh bảo vệ và củng cố trong thời kỳ bí mật.

Tháng 1/1912, lãnh đạo Hội nghị lần thứ 6 (Praha) toàn Nga của Đảng Công nhân xã hội dân chủ.

Tháng 6/1912, đồng chí Lê-nin từ Paris chuyển về Krakov lãnh đạo tờ Pravda (Sự thật). Thời kỳ này, đồng chí Lê-nin soạn thảo xong Đề cương Mácxít về vấn đề dân tộc.

Cuối tháng 7/1914, đồng chí Lê-nin bị cảnh sát Áo bắt nhưng sau đó ít lâu được trả lại tự do và đi Thụy Sĩ. Trong thời gian Đại chiến thế giới lần thứ I, đồng chí Lê-nin đưa ra khẩu hiệu biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng.

Ngày 16/4/1917, đồng chí Lê-nin đến Petrograd để trình bày Luận cương Tháng Tư thực chất là một văn kiện mang tính cương lĩnh đề ra đường lối giành chiến thắng cho cuộc cách mạng XHCN với khẩu hiệu: "Toàn bộ chính quyền về tay các Xô Viết!". Hội nghị lần thứ 7 toàn Nga (tháng 4/1917) của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga đã nhất trí thông qua đường lối do Đồng chí Lê-nin đề ra.

Đầu tháng 8/1917, Đại hội lần thứ VI của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga họp bán công khai ở Petrograd, Đồng chí Lê-nin tuy không tham dự nhưng vẫn lãnh đạo Đại hội tiến hành và thông qua đường lối phải khởi nghĩa vũ trang giành lấy chính quyền.

Đầu tháng 10/1917, đồng chí Lê-nin từ Phần Lan bí mật trở về Petrograd. Ngày 23/10/1917, kế hoạch khởi nghĩa vũ trang của Đồng chí Lê-nin đề ra được Hội nghị Uỷ ban Trung ương Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga thông qua. 

Tối ngày 6/11/1917, đồng chí Lê-nin đến Cung điện Smolnưi (Cung điện Mùa đông) trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa. Đến rạng sáng ngày 7/11/1917, toàn thành phố Saint Petersburg  nằm trong tay những người khởi nghĩa, và đến đêm ngày 7/11/1917, Cách mạng Tháng Mười Nga đã toàn thắng. Chính quyền đã về tay nhân dân. Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo đã ra đời. Tại Đại hội các Xô Viết toàn Nga lần thứ II, đồng chí Lê-nin được bầu là Chủ tịch Hội đồng các Uỷ viên nhân dân (Hội đồng Dân uỷ).

Ngày 11/3/1918, đồng chí Lê-nin cùng với Trung ương Đảng và Chính phủ Xô viết trở về Moskva lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân lao động nước Nga Xô viết chống sự can thiệp quân sự của nước ngoài và lực lượng phản cách mạng trong nước trong việc lãnh đạo quá trình cải tạo XHCN ở nước Nga. Đồng chí Lê-nin thi hành chính sách đối ngoại Xô viết, đề ra những nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình giữa các quốc gia có chế độ xã hội khác nhau. 

Ngày 30/8/1918, Đồng chí Lê-nin bị ám sát và bị thương nặng, nhưng sau đó ít lâu sức khoẻ hồi phục.

Tháng 3/1919, Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Nga đã thông qua Cương lĩnh mới của Đảng, Đồng chí Lê-nin được bầu là Chủ tịch Uỷ ban soạn thảo Cương lĩnh mùa xuân năm 1920. Thời gian này, đồng chí Lê-nin soạn thảo xong kế hoạch xây dựng CNXH (công nghiệp hóa đất nước, hợp tác hóa giai cấp nông dân, cách mạng văn hóa). Đồng chí Lê-nin là người sáng lập ra Kế hoạch điện khí hóa toàn Nga (GOELRO), đề ra chính sách kinh tế mới (NEP). Năm 1921, chính sách NEP của Đồng chí Lê-nin được thông qua tại Đại hội lần thứ X của Đảng Cộng sản Nga.

Ngày 21/4/1924, Đồng chí Lê-nin qua đời ở làng Gorki, gần Thủ đô Moskva. Thi hài Người được lưu giữ trong Lăng trên Quảng trường Đỏ, Moskva.

* Những cống hiến vĩ đại của Người

Đồng chí V.I. Lê-nin là nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, người kế tục xuất sắc sự nghiệp giải phóng con người của C. Mác, Ph. Ăng-ghen, người lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, mở ra thời đại mới của nhân loại - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác vào thực tiễn nước Nga, dưới sự lãnh đạo của V.I. Lê-nin, Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 đã thắng lợi trọn vẹn. Sự kiện này đã đặt ra nhiệm vụ mới đối với V.I. Lê-nin - nhiệm vụ lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga, nhân dân Nga bảo vệ chính quyền công - nông, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Nga và lãnh đạo cách mạng vô sản đang hình thành và phát triển ở nhiều nước trên thế giới. V.I. Lê-nin đã dành toàn bộ phần còn lại của cuộc đời thực hiện nhiệm vụ này.

Với những cống hiến của V.I. Lê-nin, chủ nghĩa Mác đã phát triển thành chủ nghĩa Mác - Lê-nin - chủ nghĩa thể hiện trọn vẹn sự thống nhất giữa tính khoa học, tính cách mạng và tính nhân văn của những người đã sáng lập, bảo vệ và phát triển nó. Dưới sự lãnh đạo của V.I. Lê-nin, thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga 1917 đã làm cho chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực, tạo ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử, mở ra một thời đại mới cho nhân loại - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Là lãnh tụ của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, V.I. Lê-nin không chỉ quan tâm đến vận mệnh của nước Nga, mà còn luôn quan tâm sâu sắc đến vận mệnh của các dân tộc thuộc địa. V.I. Lê-nin đã xác định đúng đắn, khoa học mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, giữa yếu tố dân tộc và yếu tố quốc tế trong cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản; đồng thời vạch ra những vấn đề có tính nguyên tắc của giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đối với Việt Nam, nội dung "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của V.I. Lê-nin đã tạo ra bước ngoặt căn bản về chất trong sự phát triển nhận thức, tư tưởng và lập trường chính trị của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước. Hướng đi đúng đắn của sự nghiệp giải phóng dân tộc đã được xác định, chấm dứt cuộc khủng hoảng lâu dài, sâu sắc về đường lối của cách mạng Việt Nam. Có thể khẳng định, từ lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của V.I. Lê-nin, đến nay, lý luận của Lê-nin nói riêng, của chủ nghĩa Mác - Lê-nin nói chung luôn đồng hành, định hướng để dân tộc Việt Nam đạt được những thắng lợi vĩ đại trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cả cuộc đời hoạt động, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, V.I. Lê-nin đã để lại cho chúng ta một gia tài đồ sộ. Đó là di sản quý báu về tư tưởng và lý luận; đó là tấm gương đạo đức cao đẹp, mẫu mực của người cộng sản chân chính, suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người khỏi nạn áp bức, nô dịch. Dù thời gian đã lùi xa và thế giới hiện đã có nhiều đổi thay to lớn, song tư tưởng của V.I. Lê-nin vẫn là ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, dân sinh, vì tiến bộ và công bằng xã hội trên toàn thế giới.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: "Đồng chí Lê-nin là người đã thực hiện và phát triển chủ nghĩa Mác. Là người cha của cách mạng vô sản và cách mạng dân tộc giải phóng. Là người thầy đã tạo ra những chiến sỹ cách mạng khắp thế giới, chẳng những bằng lý luận khoa học cách mạng nhất, mà còn bằng đạo đức cách mạng cao cả nhất". Những tư tưởng, lý luận quý báu của Người đã, đang được Đảng và Nhân dân ta vận dụng sáng tạo, phát triển phù hợp vào thực tiễn cách mạng Việt Nam./.

Lãnh tụ Lê-nin

Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin

(Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

Quốc An

Tin liên quan
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Từ giận dữ đến bình an"    17/03/2023
Thư viện tỉnh Tiền Giang giới thiệu sách "Bí mật một tâm hồn cuốn hút"    17/03/2023
Kỷ niệm 153 năm ngày sinh của đồng chí Vladimir Ilych Lenin (22/4/1870 – 22/4/2023) - Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới    10/03/2023
Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4 – 30/4/1975) giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước    10/03/2023
Kỷ niệm 76 năm Chiến thắng Giồng Dứa (25/4/1947-25/4/2023)    10/03/2023
Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2023    10/03/2023
Những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta    10/03/2023
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Lửa trời đuôi cáo"    01/03/2023
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Xé vài trang thanh xuân, đổi lấy một bản thân nỗ lực"    22/02/2023
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Hạt giống tâm hồn cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống"    22/02/2023

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết