Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Định hướng việc tổ chức lễ công bố, trao, đón nhận quyết định và bằng, giấy chứng nhận di sản văn hóa
17/05/2023

Thời gian qua, tại nhiều địa phương đã tổ chức lễ công bố, trao, đón nhận quyết định công nhận, xếp hạng, công bố và bằng, giấy chứng nhận di sản văn hóa nhưng hình thức tổ chức các sự kiện chưa được thống nhất và chưa phát huy được tối đa mục đích và ý nghĩa như một cơ hội quảng bá và giới thiệu giá trị di sản văn hóa của đất nước. Để việc tổ chức lễ công bố, trao, đón nhận các danh hiệu di sản văn hóa được thống nhất trang trọng, tôn vinh giá trị và phù hợp với điều kiện thực tế, ngày 04/5/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 1710 /BVHTTDL-DSVH về việc Định hướng việc tổ chức lễ công bố, trao, đón nhận quyết định và bằng, giấy chứng nhận di sản văn hóa, cụ thể:

I. Đối với danh hiệu di sản văn hóa trong nước

1. Các hình thức danh hiệu di sản văn hóa trong nước

1.1. Quyết định công nhận bảo vật quốc gia của Thủ tướng Chính phủ;

1.2. Quyết định xếp hạng và Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ;

1.3. Quyết định xếp hạng và Bằng xếp hạng di tích quốc gia của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

1.4. Quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Giấy Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Định hướng thực hiện

2.1. Về trang trí, trang phục, biểu diễn nghệ thuật

Áp dụng theo quy định tại Điều 22, Điều 23 và Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

2.2. Kịch bản lễ

- Thông báo chương trình;

- Chào cờ;

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;

- Trình bày diễn văn hoặc báo cáo;

- Công bố quyết định và bằng/giấy chứng nhận;

- Trao quyết định và bằng/giấy chứng nhận;

- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên;

- Phát biểu đáp từ của lãnh đạo địa phương;

- Kết thúc buổi lễ;

- Chương trình nghệ thuật (nếu có).

2.3. Thực hiện công bố, trao, đón nhận quyết định và bằng/giấy chứng nhận

- Công bố quyết định: Việc công bố quyết định do lãnh đạo Cục Di sản văn hóa thực hiện. Trường hợp khác, do địa phương tổ chức phân công thực hiện theo đúng thẩm quyền.

- Trao quyết định và bằng/giấy chứng nhận

Đối với quyết định xếp hạng và bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, quyết định công nhận bảo vật quốc gia của Thủ tướng Chính phủ: Trường hợp không có lãnh đạo Chính phủ tham dự, việc trao quyết định và bằng do lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện. Trường hợp không có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự, do lãnh đạo cơ quan được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền thực hiện. Trường hợp khác, do địa phương tổ chức phân công thực hiện theo đúng thẩm quyền.

Đối với quyết định xếp hạng và bằng xếp hạng di tích quốc gia, quyết định công bố và giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Do lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện. Trường hợp không có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự, do lãnh đạo Cục Di sản văn hóa thực hiện. Trường hợp khác, do địa phương tổ chức phân công thực hiện theo đúng thẩm quyền.

- Đón nhận quyết định và bằng/giấy chứng nhận: Do đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức hoặc cộng đồng địa phương có tên trong điều khoản thi hành của quyết định cùng thực hiện.

II. Đối với danh hiệu di sản văn hóa của UNESCO

1. Các hình thức danh hiệu di sản văn hóa của UNESCO

1.1. Bằng công nhận danh hiệu của UNESCO ghi danh di sản văn hóa thế giới;

1.2. Bằng công nhận danh hiệu của UNESCO ghi danh di sản thiên nhiên thế giới;

1.3. Bằng công nhận danh hiệu của UNESCO ghi danh di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới;

1.4. Bằng công nhận danh hiệu của UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại;

1.5. Bằng công nhận danh hiệu của UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp;

 

1.6. Bằng công nhận danh hiệu của UNESCO ghi danh di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới;

1.7. Bằng công nhận danh hiệu của UNESCO ghi danh di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á-Thái Bình Dương;

2. Việc tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận danh hiệu di sản văn hóa của UNESCO

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quy chế tiếp nhận, lưu giữ và tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận danh hiệu UNESCO (ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-UBQG-UNESCO ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam)./.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc cho lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang

Quốc An

Tin liên quan
Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về Chuyển đổi số" năm 2023    29/05/2023
Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023    26/05/2023
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Tấm gương Bác"    19/05/2023
Ý nghĩa Ngày Thế giới tôn vinh Người hiến máu 14/6    17/05/2023
Ý nghĩa Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 và triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023    17/05/2023
Định hướng việc tổ chức lễ công bố, trao, đón nhận quyết định và bằng, giấy chứng nhận di sản văn hóa    17/05/2023
Kỷ niệm 112 năm Ngày Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2023)    17/05/2023
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/06/1912 - 11/06/1923)    17/05/2023
Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023)    17/05/2023
Kỷ niệm 82 năm Ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941 – 06/6/2023    17/05/2023

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết