Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Bình đẳng giới trong gia đình và tham gia hoạt động cộng đồng trong xây dựng quy ước cộng đồng
20/07/2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 1103/KH-SVHTTDL ngày 14/7/2020, tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Bình đẳng giới trong gia đình và tham gia hoạt động cộng đồng trong xây dựng quy ước cộng đồng đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới" năm 2020, nhằm mục đích sau:

- Tạo sự chuyển biến về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện Bình đẳng giới, từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới năm 2020.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; đẩy mạnh việc lồng ghép giới trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, dự án của địa phương; tạo bước chuyển mạnh mẽ nhằm thay đổi nhận thức, hành vi; sự tham gia của mỗi người, từng gia đình và cả cộng đồng trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác bình đẳng giới, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể và địa phương trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

- Tạo mọi điều kiện để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề:

- Giới thiệu thực trạng bất bình đẳng giới trong gia đình, nguyên nhân và hậu quả, những khó khăn bất bình đẳng giới trong gia đình và cộng đồng hiện nay.

- Giải pháp thiết thực các cấp, các ngành, các gia đình cần quan tâm thực hiện kéo giảm tình trạng bất bình giới trong gia đình và cộng đồng hiện nay.

- Thảo luận của đại biểu tham dự.

 Các buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao của 06 đơn vị điểm của tỉnh gồm: xã Long Trung, huyện Cai Lậy; xã Mỹ Hạnh Trung thị xã Cai Lậy; thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước; Phường 10, thành phố Mỹ Tho; xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông; xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông.

Thời gian thực hiện: Mỗi xã 01 buổi, từ ngày 22 đến ngày 24/7/2020.

Vu Lan

Tin liên quan
Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình    26/05/2023
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023    14/04/2023
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2023    01/02/2023
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Ban Chỉ đạo trung ương năm 2023    01/02/2023
Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025    16/06/2022
Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam    03/03/2022
Huyện Cai Lậy: Tọa đàm "Xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời kỳ hiện đại"    19/03/2021
Bế mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu miền Tây Nam bộ lần thứ II - năm 2020    30/11/2020
Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam    30/11/2020
Công tác gia đình có chuyển biến tích cực    16/11/2020

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết