Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Bảng tổng hợp sắp huy chương Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang lần IX-năm 2022 (tính đến ngày 15/7/2022)
20/07/2022

TIỂU BAN TỔ CHỨC THI ĐẤU, KHEN THƯỞNG                                                            
PHÒNG PHONG TRÀO VÀ TỔ CHỨC THI ĐẤU
                                                           
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG 
ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH TIỀN GIANG LẦN IX - NĂM 2022
Tính đến ngày 15/7/2022 (Hết môn thứ 14 trên 21 môn)
                     
SỐ  
                      ĐƠN VỊ
Cái Bè TXCL H. Cai Lậy Tân Phước Châu Thành Mỹ Tho Chợ Gạo GCT TPĐ TXGC GCĐ Giáo Dục Công An Quân Đội Bộ HC
TT          MÔN V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ
1 Kéo co                   0 0 1                   3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0       0 1 0       3 3 3
2 Đẩy gậy 0 1 6 0 1 1 0 1 3 0 3 1 0 3 2             12 5 2 2 2 0 8 5 6                         22 21 21
3 Cờ tướng       0 1 0             1 0 0 1 0 1                   0 0 1             0 1 0       2 2 2
4 Việt dã 2 2 1       0 0 1             0 0 1                   0 1 0             2 1 1       4 4 4
5 Bóng chuyền hơi                               1 0 0 0 1 0             0 0 1                         1 1 1
6 Võ cổ truyền 9 6 2 1 1 2 1 1 6 0 1 6 0 0 2 1 3 2 10 3 2 2 4 9 0 0 1       0 0 2 2 5 2 0 2 0       26 26 36
7 Pencak Silat 7 9 5 3 5 4 0 1 3 0 2 3 2 1 4 1 0 2 3 2 8 2 1 0             2 0 0       1 0 0       21 21 29
8 Karatedo 2 4 5 3 4 5 5 3 3 2 3 5 2 0 5                                                       14 14 23
9 Bóng đá Mini Nữ                         0 1 0 1 0 0                               0 0 1             1 1 1
10 Bóng chuyền Nam 1 0 0                   0 1 0                               0 0 1                   1 1 1
11 Vovinam 4 0 3 3 4 8 2 1 4       0 1 7 5 4 1 3 7 9 2 2 1       3 0 5 1 3 1 4 6 4 1 0 0       28 28 43
12 AeroBic       0 1 0       0 0 3       3 2 0                   2 2 0                         5 5 3
13 Đá cầu       0 3 4       0 0 1       5 3 0                               2 1 1             7 7 6
14 Cầu lông 2 0 0       0 0 1       0 1 1 4 3 1                   1 0 2       0 3 1 0 0 1       7 7 7
15 Teakwondo                                                                                     0 0 0
16 Quần vợt                                                                                     0 0 0
17 Bóng bàn                                                                                     0 0 0
18 Bóng đá nam                                                                                     0 0 0
19 Boxing                                                                                     0 0 0
20 Bơi lội                                                                                     0 0 0
21 Điền kinh                                                                                     0 0 0
TỔNG CỘNG 27 22 22 10 20 24 8 7 21 2 9 20 5 8 21 22 15 8 16 13 19 21 12 12 2 2 2 14 9 16 3 4 4 8 15 9 4 5 2 0 0 0 142 141 180
XẾP HẠNG I VI VIII XII IX II IV III XIII V XI VII X XIV  
Tin liên quan
Tháng 3 - Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người    10/03/2023
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt “Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022    09/08/2022
Bảng tổng hợp sắp huy chương Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang lần IX-năm 2022 (tính đến ngày 15/7/2022)    20/07/2022
Phối hợp hoạt động thể dục, thể thao    13/06/2022
Tổ chức môn Bóng đá nữ – Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang lần thứ IX – 2022    13/06/2022
Tổ chức môn Bóng chuyền nam – Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang lần thứ IX – 2022    13/06/2022
Bảng tổng hợp sắp huy chương Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang lần IX-năm 2022 (tính đến ngày 31/5/2022)    01/06/2022
Tổ chức môn Karate Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang lần thứ IX – 2022    01/06/2022
Tổ chức Khai mạc môn Võ cổ truyền Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang lần thứ IX – 2022    12/05/2022
Tổ chức môn Bóng chuyền hơi nữ – Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang lần thứ IX – 2022    06/05/2022

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết