Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Triển khai thực hiện Công văn số 6249/VPCP-KSTT ngày 21/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngày 27/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 5304/UBND-KSTT về việc triển khai thực hiện Công văn số 6249/VPCP-KSTT.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Đẩy mạnh việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt mục tiêu tăng 20% so với năm 2021 theo yêu cầu Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và theo hướng dẫn của các cơ quan Trung ương.

2. Rà soát các thủ tục hành chính có phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực quản lý, tổ chức thực hiện đáp ứng mục tiêu tối thiểu 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính phải được tích hợp, cho phép thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

3. Rà soát kết quả thực hiện thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị và địa bàn phụ trách đảm bảo đạt tối thiểu 30% giao dịch thanh toán trực tuyến trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công theo yêu cầu Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

4. Cung cấp lại tài khoản thanh toán trực tuyến, thông tin gồm: số tài khoản ngân hàng/kho bạc, chủ tài khoản, tên ngân hàng/kho bạc của cơ quan, đơn vị, đơn vị trực thuộc, địa bàn phụ trách (cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức) về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để cấu hình trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phân công Văn phòng Sở phối hợp với các phòng chuyên môn khẩn trương thực hiện các nội dung được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo; thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc để thông tin đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Ái Hân


Tin liên quan
Nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI)    19/05/2023
Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023.    16/05/2023
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện thực hiện Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 14/3/2023 của Văn phòng Chính phủ    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 28/01/2023 của Văn phòng Chính phủ    16/05/2023
Công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh.    16/05/2023
Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023    27/03/2023
Công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú    27/03/2023

Liên kết Liên kết