Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Tổng kết công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số tỉnh Tiền Giang năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 23/2/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền số tỉnh Tiền Giang năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ trì hội nghị ông Nguyễn Văn Vĩnh-Phó Bí thư tỉnh ủy-Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tham dự hội nghị là thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính cấp tỉnh, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, công chức phụ trách cải cách hành chính và công nghệ thông tin của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh……cấp huyện Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Trưởng  phòng Nội vụ các huyện thành thị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Sở Thông tin và Truyền thông thông qua báo cáo kết quả xây dựng chính quyền số năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; lãnh đạo các đơn vị thông qua báo cáo tham luận, nêu ra những khó khăn, hạn chế tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong thực hiện công tác cải cách hành chính, đồng thời phân tích cụ thể những nguyên nhân và nêu lên những kiến nghị, đề xuất, các giải pháp thiết thực để khắc phục trong thời gian tới.

Trong năm 2022, UBND tỉnh Tiền Giang đã rất tập trung, quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được tăng cường. Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách hành chính được nâng cao. Các sở ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành thị đã chủ động triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao và đã đạt được kết quả khả quan, toàn diện, hiệu quả. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC, nâng cao các Chỉ số PAR Index, PAPI được chú trọng, qua đó nhiều thiếu sót trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC nói chung và giải quyết THHC nói riêng rại cơ quan, đơn vị, địa phương đã được khắc phục. Chất lượng giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức ngày càng được nâng cao, việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được các ngành, các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Mức hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ cao.

Bên cạnh những ưu điểm, công tác cải cách hành chính của tỉnh còn những tồn tại, hạn chế như: người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến công tác CCHC, công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế, chưa tiếp cận sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân; vẫn còn tỷ lệ người dân chưa hài lòng về giải quyết TTHC trên một số lĩnh vực về bảo hiểm y tế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dịch vụ công chứng…cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một số nơi chưa tốt, việc nhập hồ sơ giải quyết TTHC vào phần mềm một cửa chưa đầy đủ; việc công khai tiến độ, kết quả  giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công của tỉnh còn chậm; việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức chưa theo sát tiến độ kế hoạch, việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách còn chậm, tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC được số hóa còn thấp.

Từ những mặt làm được và chưa làm được trong công tác cải cách hành chính trong năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh-Chủ trì hội nghị chỉ đạo tiếp tục phát huy những mặt đã làm được trong công tác cải cách hành chính trong năm 2022 đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại công tác cải cách hành chính để nâng cao xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang (PAPI, Par Index, Sipas)  so với cả nước; Tiếp tục xác định cải cách hành chính là công tác thường xuyên và liên tục; đặc biệt tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện; tập trung triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; triển khai xây dựng các đề án phát triển chính quyền số, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ; đồng bộ dữ liệu về thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia phải chính xác, đầy đủ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đơn giản hóa thành phần hồ sơ để tiết kiệm chi phí và đem lại thuận tiện cho người dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022.

Vu Lan

 


Tin liên quan
Nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI)    19/05/2023
Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023.    16/05/2023
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện thực hiện Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 14/3/2023 của Văn phòng Chính phủ    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 28/01/2023 của Văn phòng Chính phủ    16/05/2023
Công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh.    16/05/2023
Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023    27/03/2023
Công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú    27/03/2023

Liên kết Liên kết