Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Để thúc đẩy các ngành, các cấp trong tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh Cải cách hành chính (CCHC), nâng cao các chỉ số CCHC tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Phát huy tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, sự chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong CCHC, nhất là trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 55/KH-CCHC ngày 24/02/2023 phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Yêu cầu

- Chuyên đề thi đua được phát động, triển khai, tổ chức thực hiện tại 100% các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, và các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

- Các chỉ tiêu thi đua bám sát bộ Chỉ số CCHC do Bộ Nội vụ ban hành, cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh.

Nội dung thi đua có các tiêu chuẩn trọng tâm, gồm:

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC;

- Cải cách thể chế;

- Cải cách thủ tục hành chính;

- Cải cách tổ chức bộ máy;

- Cải cách chế độ công vụ;

- Cải cách tài chính công;

- Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số;

- Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội (căn cứ vào bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DCCI) hàng năm sau khi công bố).

Tiêu chí thi đua và Bảng điểm thực hiện theo Quyết định ban hành Chỉ số cải cách hành chính do UBND tỉnh ban hành.

Theo đó Các đơn vị cấp tỉnh, ngành dọc, cấp huyện báo cáo UBND tỉnh về kết quả tự đánh giá các lĩnh vực trong Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh, cấp huyện và giải trình trực tiếp vào bảng điểm, kèm tài liệu minh chứng và danh mục tài liệu minh chứng (theo từng lĩnh vực, tiêu chí) gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, tổ chức thẩm định; dựa trên kết quả thẩm định sẽ tặng Cờ thi đua hoăc bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chuyên đề.

Triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2023, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đơn vị, phân công các phòng chuyên môn nghiệp vụ bám sát nội dung và gửi kết quả thực hiện đúng thời gian quy định.

Vu Lan


Tin liên quan
Nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI)    19/05/2023
Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023.    16/05/2023
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện thực hiện Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 14/3/2023 của Văn phòng Chính phủ    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 28/01/2023 của Văn phòng Chính phủ    16/05/2023
Công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.    16/05/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh.    16/05/2023
Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023    27/03/2023
Công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú    27/03/2023

Liên kết Liên kết