Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
Ngày 13/01/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 69/SVHTTDL-VP về việc đăng ký rà soát 03 thủ tục hành chính: Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng...
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 3 năm 2022 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 3 năm 2022
Trong quý 3 năm 2022, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được một số kết quả sau: - Tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở...
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 2 năm 2022 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 2 năm 2022
Trong quý 2 năm 2022, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được một số kết quả sau: - Tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở...
Tổ chức gặp gỡ Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các nội dung liên quan đến Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công giai đoạn 2022-2025 Tổ chức gặp gỡ Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các nội dung liên quan đến Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công giai đoạn 2022-2025
Để góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp của các cấp chính quyền, cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số...
Thực hiện dich vụ công trực tuyến và chứng thực điện tử Thực hiện dich vụ công trực tuyến và chứng thực điện tử
Nhằm nâng cao chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh, trong đó tập trung đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị...
Kiểm tra việc thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh Kiểm tra việc thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh
Nhằm nắm được tình hình thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số hiệu quả và hành chính công (PAPI) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và kịp thời chỉ đạo, khắc phục...
Kết quả công tác cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2022 Kết quả công tác cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2022
Công tác cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2022, tiếp tục được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được một số nội dung trọng tâm như sau: - Về công...
Triển khai một số nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong thời gian tới Triển khai một số nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong thời gian tới
Ngày 15/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 1997/UBND-KSTT về việc triển khai một số nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong thời gian tới. Theo...
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn quy trình thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn quy trình thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 26/5/2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 375/VPUBND-KSTT về việc hướng dẫn quy trình thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Theo...
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh
Ngày 18/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 2618/UBND-KSTT về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân...

Liên kết Liên kết