Truy cập nội dung luôn

Văn hóa Văn hóa

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Sáng ngày 23 tháng 02 năm 2018, tại Hội trường Ấp Bắc-Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Năm 2017, các phong trào thi đua được phát động với nhiều hình thức, đa số nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực; nhiều phong trào thi đua tiếp tục giữ vững (thi đua xây dựng nông thôn mới, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi…); nhiều phong trào thi đua được tập trung chỉ đạo (thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính…) đã góp phần tích cực cho việc thực hiện và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2017. Công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến đã được quan tâm hơn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, tạo động lực cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân  ra sức thi đua phấn đấu vươn lên. Đồng thời, công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, khen thưởng người lao động trực tiếp được quan tâm, khen thưởng thành tích kháng chiến  được tập trung thực hiện tốt.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Ông Nguyễn Ngọc Minh, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 03 cá nhân thuộc Sở đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị đã triển khai văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu thi đua kinh tế-xã hội và chuyên đề thi đua năm 2018. Trên cơ sở đó các đơn vị sẽ ra sức phấn đấu, thi đua lập thành tích hoàn thành các chỉ tiêu và phong trào thi đua đã được phát động./.

                                                               

                                                                                     Mỹ Ngọc

 

 

     

                                                        

     


Tin liên quan
Phúc khảo vở kịch thiếu nhi “Lão phù thủy và hoàng tử kiêu căng”    16/03/2018
Tăng cường hoạt động phục vụ thiếu nhi    16/03/2018
Hướng dẫn tuyên truyền biển, đảo năm 2018    16/03/2018
Họp mặt Ngày Nhiếp ảnh Việt Nam    16/03/2018
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP Chính phủ    15/03/2018
Quản lý và tổ chức tốt lễ hội    15/03/2018
Chương trình phòng, chống ma túy 2018    15/03/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018    15/03/2018
Toàn ngành tập trung công tác tuyên truyền trong năm 2018    14/03/2018
Đoàn Thanh niên Sở tổ chức quán triệt 6 bài học lý luận chính trị của đoàn    14/03/2018

Liên kết Liên kết