Truy cập nội dung luôn

Văn hóa Văn hóa

Liên hoan Đàn, hát dân ca tỉnh Tiền Giang năm 2018

Nhằm chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4/2008-19/4/2018) và 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành thông báo về việc tổ chức Liên hoan Đàn, hát dân ca tỉnh Tiền Giang năm 2018.

Theo đó, đối tượng tham gia liên hoan gồm Trung tâm Văn hóa-Thể thao các huyện, thành, thị mỗi đơn vị thành lập 01 đội tham gia với số lượng diễn viên không quá 30 người;….. Hình thức liên hoan gồm: đàn, hát, múa (dân vũ) tập trung vào các nội dung như: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và những thành tựu xây dựng quê hương, đất nước trong thời kỳ đổi mới; Giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, nêu tấm gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới; Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Liên hoan dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2018 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang.

Liên hoan Đàn, hát dân ca tỉnh Tiền Giang năm 2018 là dịp để các đơn vị  giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, phát huy những hạt nhân văn hóa văn nghệ tiêu biểu ở loại hình này làm nòng cốt, bổ sung cho phong trào văn hóa văn nghệ tỉnh nhà và tại các địa phương; đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về việc giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; khơi dậy và cổ vũ phong trào đàn, hát dân ca trong các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị tinh hoa âm nhạc truyền thống, di sản văn hóa của dân tộc và quê hương Tiền Giang./.

 

                                                                                     Ngọc Nguyệt

 

 

     

                                                        

     


Tin liên quan
Phúc khảo vở kịch thiếu nhi “Lão phù thủy và hoàng tử kiêu căng”    16/03/2018
Tăng cường hoạt động phục vụ thiếu nhi    16/03/2018
Hướng dẫn tuyên truyền biển, đảo năm 2018    16/03/2018
Họp mặt Ngày Nhiếp ảnh Việt Nam    16/03/2018
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP Chính phủ    15/03/2018
Quản lý và tổ chức tốt lễ hội    15/03/2018
Chương trình phòng, chống ma túy 2018    15/03/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018    15/03/2018
Toàn ngành tập trung công tác tuyên truyền trong năm 2018    14/03/2018
Đoàn Thanh niên Sở tổ chức quán triệt 6 bài học lý luận chính trị của đoàn    14/03/2018

Liên kết Liên kết