Truy cập nội dung luôn

Văn hóa Văn hóa

Cũng cố, kiện toàn thư viện công cộng

Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc cũng cố, kiện toàn thư viện công cộng.

          Theo đó, Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố kiện toàn, cũng cố thư viện công cộng theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chinh phủ; cân nhắc không sáp nhập cơ học thư viện với các thiết chế văn hóa khác.

          Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo thư viện công cộng tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và cung cấp các dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hành trình bộ sưu tập số; tăng công tác luân chuyển sách báo phục vụ ngoài thư viện, thực hiện tốt vai trò trung tâm phối hợp hoạt động, hỗ trợ các thư viện trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả của thư viện góp phần hoàn thiện nhân cách, trí tuệ, đạo đức, lối sống của người Việt Nam, hình thành và cũng cố thói quen đọc sách của trẻ em ngay từ lứa tuổi sớm nhất; hỗ trợ việc học ở các cấp đội khác nhau; phát triển khả năng sáng tạo; hỗ trợ kỷ năng tiếp cận, sử dụng máy tính, những thành tựu khoa học phục vụ cuộc sống ...Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động thêm nguồn lực đầu tư, phát triển thư viện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

                                                                                                   THANH HẢI

                Hình ảnh khai mạc Hội Báo Xuân

                năm 2018 tại thư viện Tiền Giang

                

 

              

 

 

 

  


Tin liên quan
Thực hiện hiệu quả Tiêu chí Văn hóa giao thông đường bộ    12/10/2018
Tham gia Hội thi tiếng hát người khuyết tật    10/10/2018
Xây dựng 12 chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân    10/10/2018
Thư Viện Tỉnh Tiền Giang Giới Thiệu Sách    10/10/2018
Hoạt động chào mừng kỷ niệm 20/10    10/10/2018
Thư Viện Tiền Giang tổ chức phục vụ lưu động : mở rộng hình thức, khích lệ đam mê đọc sách cho thiếu nhi trên địa bàn TP. Mỹ Tho.    10/10/2018
Phong trào văn nghệ quần chúng huyện Tân Phước phát triển mạnh    10/10/2018
Liên hoan Hát dân ca - vọng cổ    10/10/2018
Hoa hậu Phan Thị Mơ ký kết quảng bá du lịch Tiền Giang    05/10/2018
Liên hoan ảo thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ IV - năm 2018    05/10/2018

Liên kết Liên kết