Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Trung Ương Văn Bản Trung Ương

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
08/2019/TT-BVHTTDL 03-09-2019 Quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa 0-lượt Xem
07/2019/TT-BVHTTDL 30-08-2019 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0-lượt Xem
06/2019/TT-BVHTTDL 01-08-2019 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm 0-lượt Xem
54/NQ-CP 18-07-2019 về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân","Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 9 0-lượt Xem
04/2019/TT-BVHTTDL 17-07-2019 Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm 0-lượt Xem
54/2019/NĐ-CP 19-06-2019 Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 1-lượt Xem
46/2019/NĐ-CP 27-05-2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao 0-lượt Xem
45/2019/NĐ-CP 21-05-2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 0-lượt Xem
10/CT-TTG 22-04-2019 Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 0-lượt Xem
1273/QĐ-BVHTTDL 04-04-2019 Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 thuộc " Đề ánTuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020" 1-lượt Xem
1162/QĐ-BVHTTDL 25-03-2019 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 0-lượt Xem
991/QĐ-BVHTTDL 19-03-2019 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2-lượt Xem
11/2019/NĐ-CP 30-01-2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0-lượt Xem
252/QĐ-BVHTTDL 24-01-2019 v/v công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/12/2018 0-lượt Xem
223/QĐ-BVHTTDL 21-01-2019 Quyết định phê duyệt "Nội dung phong trào thi đua yêu nước năm 2019" của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0-lượt Xem
01/2019/TT-BVHTTDL 17-01-2019 TT quy định về đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng 0-lượt Xem
115/QĐ-BVHTTDL 10-01-2019 QĐ ban hành chương trình hành động của Bộ VHTTDL thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 1.1.2019 của CP về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện KH phát triển KT - XH và dự toán ngân sách NN năm 2019 0-lượt Xem
51/QĐ-BVHTTDL 05-01-2019 QĐ ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành VHTTDL 2019 0-lượt Xem
4936/QĐ-BVHTTDL 28-12-2018 QĐ v/v công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2-lượt Xem
4603/QĐ-BVHTTDL 17-12-2018 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0-lượt Xem

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 24
  Tổng lượt truy cập: 72981