Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Trung Ương Văn Bản Trung Ương

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
67/2018/TT-BTC 06-08-2018 Thông tư hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công 0-lượt Xem
2913/KH-BVHTTDL 04-07-2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục , thể thao 2-lượt Xem
22/2018/TT-BVHTTDL 29-06-2018 Sửa đổi bổ sung một số điều của TT 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16-7-2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL hướng dẫn NĐ số 32/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của Chính phủ về quản lý xuất khuẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 1-lượt Xem
2029/QĐ-BVHTTDL 31-05-2018 QĐ Ban hành kế hoạch triển khai thi hành QĐ số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. 3-lượt Xem
72/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 1-lượt Xem
485/TCDL-LH 02-05-2018 V/v giải đáp về chuyên ngành lữ hành quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 1-lượt Xem
61/2018/NĐ-CP 23-04-2018 Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 0-lượt Xem
61/2018/NĐ-CP 23-04-2018 Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 0-lượt Xem
518/TTg-CN 19-04-2018 V/v thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế 0-lượt Xem
1396/QĐ-BVHTTDL 18-04-2018 QĐ v/v phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0-lượt Xem
398/TCDL-LH 12-04-2018 V/v phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả trong hồ sơ đề nghị cấp, đổi thẻ HDVDL 1-lượt Xem
21/2018/TT-BVHTTDL 05-04-2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lặn biển thể thao giải trí 1-lượt Xem
20/2018/TT-BVHTTDL 03-04-2018 Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin 1-lượt Xem
17/2018/QĐ-TTg 30-03-2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao va Du lịch 0-lượt Xem
34/2018/TT-BTC 30-03-2018 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 0-lượt Xem
33/2018/TT-BTC 30-03-2018 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài 0-lượt Xem
1063/QĐ-BVHTTDL 28-03-2018 QĐ ban hành quy chế công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế 1-lượt Xem
981/QĐ-BVHTTDL 22-03-2018 Ban hành kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới 0-lượt Xem
19/2018/TT-BVHTTDL 20-03-2018 TT quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quần vợt 0-lượt Xem
238/TCDL-LH 19-03-2018 V/v quy trình kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm 1-lượt Xem

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 669
  Tổng lượt truy cập: 34624