Truy cập nội dung luôn

Văn bản Trung ương Văn bản Trung ương

 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
3088/QĐ-BVHTTDL 08-08-2017 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xem
Quyết định 1042/QĐ-TTg 17-07-2017 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) Xem
02/2017/TT-BVHTTDL 05-07-2017 Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật
02/2017/TT-BVHTTDL 05-07-2017 Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật
78/2017/NĐ-CP 03-07-2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên Xem
17/CT-TTg 09-05-2017 Về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo Xem
4164/QĐ-BVHTTDL 01-12-2016 Quyết định khen thưởng
Quyết định 3313/QĐ-BVHTTDL 20-09-2016 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC THỂ THAO VÀ DU LỊCH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 67/2014/QH13 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2014
01/2016/TT-BVHTTDL 24-03-2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP
NĐ/15/2016/NĐ-CP 15-03-2016 NĐ/15/2016/NĐ-CP Xem
QĐ 829/QĐ-BVHTTDL 10-03-2016 QĐ 829/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 3 năm 2016 Về việc công bố Danh mục danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 14-09-2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
194/QĐ-BVHTTDL 23-01-2015 Về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Đồng bằng sông Cửu Long" Xem
158/2013/NĐ-CP 12-11-2013 Nghị định xử phạt vi pham hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Quảng cáo

Liên kết Liên kết