Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Trung Ương Văn Bản Trung Ương

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
646/QĐ-BVHTTDL 06-03-2018 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/1/2018 0-lượt Xem
199/QĐ-TTg 09-02-2018 Quyết định về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực 0-lượt Xem
10/2018/TT-BVHTTDL 31-01-2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình và Fitness 0-lượt Xem
11/2018/TT-BVHTTDL 31-01-2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lân Sư Rồng 0-lượt Xem
09/2018/TT-BVHTTDL 31-01-2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Judo 0-lượt Xem
06/2018/TT-BVHTTDL 30-01-2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Dù lượn và môn Diều bay 0-lượt Xem
07/2018/TT-BVHTTDL 30-01-2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Khiêu vũ thể thao 0-lượt Xem
05/2018/TT-BVHTTDL 22-01-2018 Thông tư qui định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng bàn 0-lượt Xem
04/2018/TT-BVHTTDL 22-01-2018 Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Billiards và Snooker 0-lượt Xem
03/2018/TT-BVHTTDL 19-01-2018 Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, Lặn 1-lượt Xem
02/2018/TT-BVHTTDL 19-01-2018 Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Karate 0-lượt Xem
75/QĐ-BVHTTDL 15-01-2018 Quyết định ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 01.01.2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 0-lượt Xem
01/2018/TT-BNV 08-01-2018 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0-lượt Xem
76/KH-BVHTTDL 05-01-2018 Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 0-lượt Xem
168/2017/NĐ-CP 31-12-2017 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 0-lượt Xem
10/2017/TT-BNV 29-12-2017 Thông tư qui định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0-lượt Xem
06/2017/TT-BVHTTDL 15-12-2017 Thông tư qui định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 0-lượt Xem
140/2017/NĐ-CP 05-12-2017 Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 0-lượt Xem
42/2017/TT-BGTVT 15-11-2017 Thông tư quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch 0-lượt Xem
3088/QĐ-BVHTTDL 08-08-2017 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0-lượt Xem

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 27
  Tổng lượt truy cập: 14191