Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Trung Ương Văn Bản Trung Ương

Tìm thấy 128 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
820/QĐ-BVHTTDL 09-03-2021 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 0-lượt Xem
632/QĐ-BVHTTDL 04-02-2021 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1-lượt Xem
3978/QĐ-BVHTTDL 21-12-2020 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 0-lượt Xem
90/2020/NĐ-CP 13-08-2020 Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 1-lượt Xem
3/2020/TT-BNV 21-07-2020 Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức 1-lượt Xem
2232/QĐ-BCĐQG 29-05-2020 Về việc ban hành hướng dẫn phòng, chống dịch Covid tại lễ tang 1-lượt Xem
28/CT-BTTTT 08-05-2020 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng cao hiệu quả phòng, chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính 0-lượt Xem
588/QĐ-TTg 28-04-2020 Phê duyệt " Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030"
45/2020/NĐ-CP 08-04-2020 Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 1-lượt Xem
30/2020/NĐ-CP 05-03-2020 Về công tác văn thư 1-lượt Xem
24/2020/NĐ-CP 24-02-2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 0-lượt Xem
24/2020/NĐ-CP 24-02-2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 0-lượt Xem
407/QĐ-BVHTTDL 14-02-2020 Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao sử dụng ngân sách nhà nước 20-lượt Xem
15/2019/TT-BVHTTDL 31-12-2019 Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 45-lượt Xem
13/2019/TT-BHVTTDL 25-11-2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 7-lượt Xem
10/2019/TT-BVHTTDL 10-10-2019 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật 4-lượt Xem
3470/QĐ-BVHTTDL 09-10-2019 Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba-năm 2021 5-lượt Xem
3426/QĐ-BVHTTDL 08-10-2019 Ban hành Kế hoạch xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật năm 2021 4-lượt Xem
08/2019/TT-BVHTTDL 03-09-2019 Quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa 0-lượt Xem
07/2019/TT-BVHTTDL 30-08-2019 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1-lượt Xem

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 91
  Tổng lượt truy cập: 119054