Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Địa Phương Văn Bản Địa Phương

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
28/2019/QĐ-UBND 04-10-2019 Quy đinh thang điểm, cách chấm điểm xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Ấp, Khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
2894/QĐ-UBND 12-09-2019 Về việc Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
2893/QĐ-UBND 12-09-2019 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
2705/QĐ-UBND 22-08-2019 Về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định Tiêu chuẩn và quy trình công nhận các danh hiệu trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 và Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân. 1-lượt Xem
2199/QĐ-UBND 10-07-2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
22/2019/QĐ-UBND 19-06-2019 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
1834/QĐ-BCĐ 06-06-2019 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tiền Giang. 0-lượt Xem
09/2019/QĐ-UBND 02-05-2019 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một của trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
1341/QĐ-UBND 22-04-2019 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao và triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
348/QĐ-UBND 01-02-2019 QĐ v/v công bố DM thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao và quảng cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang 4-lượt Xem
179/QĐ-UBND 21-01-2019 QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
3713/QĐ-UBND 26-11-2018 QĐ v/v công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực thể dục thể thao và nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
252/KH-UBND 19-09-2018 Kế hoạch Nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020 4-lượt Xem
2506/QĐ-UBND 11-09-2018 QĐ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh TG 4-lượt Xem
2507/QĐ-UBND 11-09-2018 QĐ v/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
2495/QĐ-UBND 10-09-2018 QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
2010/QĐ-UBND 25-07-2018 QĐ quy định phân công quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 14-lượt Xem
2016/QĐ-UBND 25-07-2018 QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục, Thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang 4-lượt Xem
1898/QĐ-UBND 10-07-2018 Quyết định V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh 6-lượt Xem
182/KH-UBND 29-06-2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh TG đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 2-lượt Xem

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 21
  Tổng lượt truy cập: 81099