Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Địa Phương Văn Bản Địa Phương

Tìm thấy 78 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1350/QĐ-UBND 19-05-2020 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh 2-lượt Xem
774/QĐ-UBND 23-03-2020 Công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ 0-lượt Xem
408/BVHTTDL-TĐKT 04-02-2020 Về việc hướng dẫn xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh"; "Giải thưởng Nhà nước" về văn học nghệ thuật năm 2021 9-lượt Xem
316/BVHTTDL-TĐKT 20-01-2020 Về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú", "Nghệ sĩ ưu tú" trong lĩnh vực DSVHPVT lần thứ Ba 12-lượt Xem
4581/QĐ-UBND 25-12-2019 Sửa đổi một số điều của Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định phân công quản lý di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 10-lượt Xem
22/2019/NQ-HĐND 06-12-2019 Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
19/2019/NQ-HĐND 06-12-2019 Về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
20/2019/NQ-HĐND 06-12-2019 Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
4175/QĐ-UBND 05-12-2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
32/QĐ-UBND 03-12-2019 Ban hành Quy đinh phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
14/2019/TT-BVHTTDL 29-11-2019 Quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0-lượt Xem
13/2019/TT-BVHTTDL 25-11-2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
28/2019/QĐ-UBND 04-10-2019 Quy đinh thang điểm, cách chấm điểm xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Ấp, Khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 5-lượt Xem
2894/QĐ-UBND 12-09-2019 Về việc Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang 5-lượt Xem
2893/QĐ-UBND 12-09-2019 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
2705/QĐ-UBND 22-08-2019 Về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định Tiêu chuẩn và quy trình công nhận các danh hiệu trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 và Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân. 4-lượt Xem
2199/QĐ-UBND 10-07-2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang 3-lượt Xem
22/2019/QĐ-UBND 19-06-2019 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
1834/QĐ-BCĐ 06-06-2019 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tiền Giang. 1-lượt Xem
09/2019/QĐ-UBND 02-05-2019 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một của trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 11
  Tổng lượt truy cập: 92662