Truy cập nội dung luôn

Văn bản Địa phương Văn bản Địa phương

 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
236/KH-UBND 31-08-2017 Kế hoạch thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017-2021 Xem
2501/QĐ-UBND 16-08-2017 Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khách sạn thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang Xem
2094/QĐ-UBND 30-06-2017 Phê duyệt Đề án "Phát triển Lễ hội du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Tiền Giang" Xem
1955/QĐ-UBND 21-06-2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung Xem
1393/QD-UBND 20-06-2017 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định Tiêu chuẩn và quy trình công nhận các danh hiệu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Xem
1933/QĐ-BCĐ 19-06-2017 Về việc thành lập Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Tiền Giang
15/2017/QĐ-UBND 05-06-2017 quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
1749/QĐ-UBND 01-06-2017 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
453/QĐ-UBND 24-02-2016 Quyết định phê duyệt đề án ĐCTT
07/CT-UBND 19-05-2015 Tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh TG
34/2009/QĐ-UBND 29-12-2009 Ban hành quy định về khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết