Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo Chỉ thị, năm 2019, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo"; Thực hiện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị;…

Trên cơ sở chỉ thị của UBND tỉnh, đầu năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quy chế tiếp công; phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;…nhằm kịp thời tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh, ý kiến của công dân về những vấn đề liên quan thuộc lĩnh vực, phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

                                                                                      Thanh Yến

 

 

 

                          

  

 

 

 

     

                                                        

      


Tin liên quan
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Nhà không rác"    20/05/2021
Tiền Giang: Rà soát, tạm đình chỉ các hoạt động tập trung đông người không cần thiết    13/05/2021
Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Việt minh (19/5/1941-19/5/2021)    11/05/2021
Tỉnh Tiền Giang chuẩn bị tổ chức Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    11/05/2021
Kỷ niệm 67 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2021    11/05/2021
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách " Khởi đầu muộn màng, kết thúc giàu sang"    11/05/2021
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức trọng thể Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” năm 2021    29/04/2021
Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/202l)    29/04/2021
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách " Bếp ấm nhà vuii"    28/04/2021
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách " Ngày mới, tự làm mới"    09/04/2021

Liên kết Liên kết