Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo Chỉ thị, năm 2019, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo"; Thực hiện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị;…

Trên cơ sở chỉ thị của UBND tỉnh, đầu năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quy chế tiếp công; phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;…nhằm kịp thời tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh, ý kiến của công dân về những vấn đề liên quan thuộc lĩnh vực, phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

                                                                                      Thanh Yến

 

 

 

                          

  

 

 

 

     

                                                        

      


Tin liên quan
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp    02/06/2020
THƯ VIỆN TỈNH TIỀN GIANG GIỚI THIỆU SÁCH    01/06/2020
Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu tòan quốc lầ thứ XIII của Đảng    26/05/2020
Tuyên truyền “Tháng hành động vì trẻ em”    22/05/2020
Thành lập Ban Biên soạn nội dung giáo dục địa phương    22/05/2020
Tuyên truyền về Biển Đông và Hải đảo    12/05/2020
Tuyên truyền tầm quan trọng và ý nghĩa, lợi ích của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã    03/07/2019
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)    21/06/2019
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho tổ chức ra Ra quân tuyên truyền Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 trên địa bàn xã Thới Sơn    10/06/2019
Triển khai thực hiện “tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2019 trên địa bàn tỉnh tiền giang    05/06/2019

Liên kết Liên kết