Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo Chỉ thị, năm 2019, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo"; Thực hiện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị;…

Trên cơ sở chỉ thị của UBND tỉnh, đầu năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quy chế tiếp công; phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;…nhằm kịp thời tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh, ý kiến của công dân về những vấn đề liên quan thuộc lĩnh vực, phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

                                                                                      Thanh Yến

 

 

 

                          

  

 

 

 

     

                                                        

      


Tin liên quan
Chỉ thị của UBND tỉnh Tiền Giang về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021    25/12/2020
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021    23/12/2020
Thư viện Tiền Giang xin giới thiệu sách "Sống đời bình an"    15/12/2020
Hiểu đúng về “pháo hoa” và “pháo hoa nổ” theo Nghị định mới    08/12/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Đo đam mê, tìm sự nghiệp"    30/11/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Giáo dục Stem/Steam: Từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo"    30/11/2020
Phát sóng phim hoạt hình về chủ đề an toàn giao thông dành cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi    25/11/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Hành trình Xương thủy tinh"    16/11/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Tôi chọn hôm nay, tôi chọn hạnh phúc"    11/11/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách mới "Sống chậm lại, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!"    28/10/2020

Liên kết Liên kết