Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019

     Hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới phát triển chính phủ điện tử là xu thế tất yếu, là mô hình phổ biến của nhiều quốc gia. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính. Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành kế hoạch tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh gồm những nội dung chủ yếu sau:

      - Tuyên truyền về xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh. Ý nghĩa, tiện ích của DVCTT, các lĩnh vực đã triển khai, lợi ích mang lại khi sử dụng DVCTT, nâng cao chất lượng DVCTT; tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức doanh nghiệp và công dân sử dụng DVCTT của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

      - Tiếp tục phản ánh việc xây dựng Thành phố Mỹ Tho trở thành đô thị thông minh; triển khai sử dụng hệ thống Du lịch thông minh, Wifi thông minh.

      - Lợi ích, hiệu quả của việc mở rộng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

      - Thông tin về việc cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, công dân trong thu thập, xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

      - Việc khai thác Cổng thông tin điện tử với các chức năng hỗ trợ người khuyết tật, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

      - Triển khai ứng dụng Zalo và các ứng dụng OTT trong cải cách hành chính công.

      - Khảo sát xây dựng và triển khai thí điểm chính Đề án quyền số tỉnh Tiền Giang.

      Trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh đăng tải nội dung thông tin, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc trang thông tin điện tử của đơn vị để người dân và doanh nghiệp được biết và ứng dụng./.

Vu Lan


Tin liên quan
Tuyên truyền tầm quan trọng và ý nghĩa, lợi ích của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã    03/07/2019
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)    21/06/2019
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho tổ chức ra Ra quân tuyên truyền Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 trên địa bàn xã Thới Sơn    10/06/2019
Triển khai thực hiện “tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2019 trên địa bàn tỉnh tiền giang    05/06/2019
Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới    05/06/2019
Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    29/05/2019
Tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm 50 năm Ngày mất của Người    24/05/2019
Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    22/05/2019
Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn    16/05/2019
Tuyên truyền Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019    09/05/2019

Liên kết Liên kết