Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền tầm quan trọng và ý nghĩa, lợi ích của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

            Ngày 26 tháng 6 năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Hướng dẫn số 73-HD/BTG về việc tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

          Việc tuyên truyền cần làm rõ tầm quan trọng, ý nghĩa và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; sự tinh gọn và hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương sắp xếp. Việc tuyên truyền cần làm cho mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thông suốt về nhận thức tư tưởng, thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện; tạo sự nhất trí, ủng hộ cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ở các địa phương trực tiếp triển khai chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

          Đồng thời, công tác tuyên truyền phải đóng góp tích cực vào việc thống nhất tư tưởng, hành động và phải trung thực, sinh động, theo sát lộ trình, yêu cầu, nhiệm vụ của việc sắp xếp và việc tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào những văn bản chỉ đạo như sau:

          1. Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị "về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã".

         2. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

          3. Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội "về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021"; các Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp huyện, cấp xã của Chính phủ; Chương trình hành động của các địa phương, đơn vị thực hiện chủ trương này./.

QUỐC AN


Tin liên quan
Chỉ thị của UBND tỉnh Tiền Giang về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021    25/12/2020
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021    23/12/2020
Thư viện Tiền Giang xin giới thiệu sách "Sống đời bình an"    15/12/2020
Hiểu đúng về “pháo hoa” và “pháo hoa nổ” theo Nghị định mới    08/12/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Đo đam mê, tìm sự nghiệp"    30/11/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Giáo dục Stem/Steam: Từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo"    30/11/2020
Phát sóng phim hoạt hình về chủ đề an toàn giao thông dành cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi    25/11/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Hành trình Xương thủy tinh"    16/11/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "Tôi chọn hôm nay, tôi chọn hạnh phúc"    11/11/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách mới "Sống chậm lại, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!"    28/10/2020

Liên kết Liên kết