Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền ngày báo chí cách mạng việt nam năm 2019

      Ngày 21/6/1925, tờ báo đầu tiên của nước ta ra đời, đó là tờ báo Thanh niên, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và xuất bản, đánh dấu một bước phát triển mới, của báo chí cách mạng Việt Nam. Qua 94 năm hình thành và phát triển, báo chí nước ta, ngày càng khẳng định vai trò và sức mạnh to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

     Ngày 26 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1668/UBND-VHXH về việc tuyên truyền trực quan nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm 2019, trong đó, phân công Ngành Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương tổ chức tuyên truyền dưới hình thức cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh./.

QUỐC AN


Tin liên quan
Tuyên truyền Đại hội Đảng    01/07/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "NẺO VỀ CỦA Ý"    26/06/2020
Phát động cuộc thi "Tìm hiểu Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2019-2020    18/06/2020
Thư viện tỉnh Tiền Giang giới thiệu sách "Là phụ nữ phải biết sống vui vẻ"    15/06/2020
Tháng hành động phòng, chống ma túy    12/06/2020
Phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động "Tín dụng đen"    10/06/2020
Hướng dẫn quy định tặng huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang"    10/06/2020
Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2020NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia    10/06/2020
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp    02/06/2020
THƯ VIỆN TỈNH TIỀN GIANG GIỚI THIỆU SÁCH    01/06/2020

Liên kết Liên kết