Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)

      Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Công văn số 1070-CV/BTGTU, hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019). Hướng đến kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện đợt tuyên truyền rộng rãi, nhằm nâng cao nhận thức của các Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành, các cấp về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam qua các chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa và nhất là trong tiến trình xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

      Trước đó, ngày 08 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ký ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

       Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các ngành có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm với ý nghĩa thiết thực và trang trọng nhất, nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, hoạt động Công đoàn góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

      Đồng thời, nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người cách đây hơn 71 năm; buổi lễ sẽ nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những nhân tố mới qua các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn; qua đó, kêu gọi toàn xã hội đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động./.

QUỐC AN


Tin liên quan
Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu tòan quốc lầ thứ XIII của Đảng    26/05/2020
Tuyên truyền “Tháng hành động vì trẻ em”    22/05/2020
Thành lập Ban Biên soạn nội dung giáo dục địa phương    22/05/2020
Tuyên truyền về Biển Đông và Hải đảo    12/05/2020
Tuyên truyền tầm quan trọng và ý nghĩa, lợi ích của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã    03/07/2019
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)    21/06/2019
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho tổ chức ra Ra quân tuyên truyền Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 trên địa bàn xã Thới Sơn    10/06/2019
Triển khai thực hiện “tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2019 trên địa bàn tỉnh tiền giang    05/06/2019
Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới    05/06/2019
Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    29/05/2019

Liên kết Liên kết