Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân năm 2018

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

          Theo đó, nội dung tuyên truyền tiếp tục tôn vinh các giá trị truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; ca ngợi dũng khí đấu tranh vì lý tưởng, tinh thần đoàn kết , sáng tạo của nhân dân trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước.

          Tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền sâu rộng Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Quốc phòng, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh; tập trung tuyên truyền, giáo dục nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

          Kịp thời truyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân thuộc lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, (nhất là các đơn vị thuộc khu vực biên giới biển của tỉnh, các đơn vị trực tiếp tham gia phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai) trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các hoạt động của lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới; công tác dân vận, vận động quần chúng, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện Luật dân quân tự vệ; các mô hình, cách làm hay trong giáo dục quốc phòng và an ninh.

          Tập trung tuyên truyền, giáo dục truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, của nhân dân trong các thời kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

          Kế hoạch cũng đề ra nhiều phương pháp tuyên truyền và phân công các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả.

                                                                                                   THANH HẢI


Tin liên quan
Tuyên truyền tầm quan trọng và ý nghĩa, lợi ích của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã    03/07/2019
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)    21/06/2019
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho tổ chức ra Ra quân tuyên truyền Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 trên địa bàn xã Thới Sơn    10/06/2019
Triển khai thực hiện “tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2019 trên địa bàn tỉnh tiền giang    05/06/2019
Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới    05/06/2019
Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    29/05/2019
Tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm 50 năm Ngày mất của Người    24/05/2019
Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    22/05/2019
Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn    16/05/2019
Tuyên truyền Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019    09/05/2019

Liên kết Liên kết