Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu tòan quốc lầ thứ XIII của Đảng

Ngày 1/11/2019, Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 101-KH/TU về việc tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để tuyên truyền hiệu quả sự kiện chính trị quan trọng nêu trên, Sở VH-TT&DL vừa có văn bản đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tỉn, Trung  Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành, thị trong tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung: Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tập trung tuyên truyền cổ động trực quan bằng pano, băng rôn, khẩu hiệu, treo cờ Tổ quốc; Trung  Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện biên tập, dàn dựng kịch bản tuyên truyền lưu động và tổ chức biểu diễn tuyên truyền trên địa bàn; Biên tập nội dung để tổ chức tuyên truyền bằng loa phóng thanh trên địa bàn trong thời điểm diễn ra Đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc. Sở VH-TT&DL cũng đã gửi kèm theo 8 nội dung khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

                                                                                        THANH HẢI


Tin liên quan
Tuyên truyền Đại hội Đảng    01/07/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "NẺO VỀ CỦA Ý"    26/06/2020
Phát động cuộc thi "Tìm hiểu Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2019-2020    18/06/2020
Thư viện tỉnh Tiền Giang giới thiệu sách "Là phụ nữ phải biết sống vui vẻ"    15/06/2020
Tháng hành động phòng, chống ma túy    12/06/2020
Phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động "Tín dụng đen"    10/06/2020
Hướng dẫn quy định tặng huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang"    10/06/2020
Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2020NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia    10/06/2020
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp    02/06/2020
THƯ VIỆN TỈNH TIỀN GIANG GIỚI THIỆU SÁCH    01/06/2020

Liên kết Liên kết