Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Nhằm từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và chủ động nắm bắt cơ hội, tận dụng tối đa các lợi thế, hạn chế những tác động tiêu cực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, đề xuất các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể thao để tổ chức triển khai phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Phát triển hạ tầng kết nối số, chú trọng đến lĩnh vực du lịch thông minh để tạo sản phẩm lợi thế cạnh tranh, công nghệ thực tế ảo, lưu trữ, kết nối và khai thác dữ liệu lớn, xây dựng bản đồ số, xây dựng wifi ở các khu du lịch, bảo đảm an toàn và an ninh thông tin mạng; xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý sở hữu trí tuệ.

Thực hiện cuộc Cách mạng công lần thứ 4 sẽ góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

 

                                                                                    Ngọc Nguyệt

 

 

     

                                                        

    


Tin liên quan
Tuyên truyền tầm quan trọng và ý nghĩa, lợi ích của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã    03/07/2019
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)    21/06/2019
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho tổ chức ra Ra quân tuyên truyền Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 trên địa bàn xã Thới Sơn    10/06/2019
Triển khai thực hiện “tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2019 trên địa bàn tỉnh tiền giang    05/06/2019
Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới    05/06/2019
Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    29/05/2019
Tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm 50 năm Ngày mất của Người    24/05/2019
Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    22/05/2019
Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn    16/05/2019
Tuyên truyền Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019    09/05/2019

Liên kết Liên kết