Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm 50 năm Ngày mất của Người

       Ngày 16 tháng 5 năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và tưởng niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019).

      Việc tuyên truyền cần tập trung ôn lại, khẳng định giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – Danh nhân Văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam. Ngành Thi đua các cấp tổ chức đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Người, qua đó góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh thời đại, xây dựng đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh Tiền Giang nói riêng, ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh; khuyến khích đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII.

       Thông qua các hoạt động tuyên truyền và tưởng niệm góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra, góp phần hoàn thành ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa.

      Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cần đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019), tạo không khí phấn khởi thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Hơn ai hết, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiên phong thay đổi nội dung và hình thức tuyên truyền thông qua các hội thi, hội diễn và các đợt biểu diễn, chiếu phim lưu động… nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng chương trình để mang lại hiệu quả tốt nhất, có sức lan tỏa sâu rộng và thiết thực nhất./.

QUỐC AN


Tin liên quan
Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu tòan quốc lầ thứ XIII của Đảng    26/05/2020
Tuyên truyền “Tháng hành động vì trẻ em”    22/05/2020
Thành lập Ban Biên soạn nội dung giáo dục địa phương    22/05/2020
Tuyên truyền về Biển Đông và Hải đảo    12/05/2020
Tuyên truyền tầm quan trọng và ý nghĩa, lợi ích của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã    03/07/2019
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)    21/06/2019
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho tổ chức ra Ra quân tuyên truyền Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 trên địa bàn xã Thới Sơn    10/06/2019
Triển khai thực hiện “tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2019 trên địa bàn tỉnh tiền giang    05/06/2019
Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới    05/06/2019
Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    29/05/2019

Liên kết Liên kết