Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thành lập Ban Biên soạn nội dung giáo dục địa phương

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Biên soạn nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông tỉnh Tiền Giang. Ban Biên soạn có 18 thành viên, do Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Phương Toàn làm Trưởng ban.

Ban có nhiệm vụ tổ chức biên soạn chương trình và nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch tổ chức biên soạn, thẩm định và thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông tỉnh Tiền Giang được UBND tỉnh phê duyệt và các quy định pháp luật hiện hành.

                                                                                                   THANH HẢI 

Tin liên quan
Tuyên truyền Đại hội Đảng    01/07/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "NẺO VỀ CỦA Ý"    26/06/2020
Phát động cuộc thi "Tìm hiểu Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2019-2020    18/06/2020
Thư viện tỉnh Tiền Giang giới thiệu sách "Là phụ nữ phải biết sống vui vẻ"    15/06/2020
Tháng hành động phòng, chống ma túy    12/06/2020
Phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động "Tín dụng đen"    10/06/2020
Hướng dẫn quy định tặng huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang"    10/06/2020
Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2020NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia    10/06/2020
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp    02/06/2020
THƯ VIỆN TỈNH TIỀN GIANG GIỚI THIỆU SÁCH    01/06/2020

Liên kết Liên kết