Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Tham gia Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam và Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử pháp lý”.

     Nhằm thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo bằng hình thức tuyên truyền lưu động tới các tầng lớp nhân dân; phát huy tính sáng tạo của các đơn vị tuyên truyền trong đó có loại hình tuyên truyền lưu động về chủ quyền biển đảo, là dịp để các đội tuyên truyền giao lưu học hỏi kinh nghiệm, giới thiệu những cách thức thông tin, tuyên truyền có hiệu quả, phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. Ngày 02/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về tham gia Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam và Triển lãm số  "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử pháp lý".

     - Hội thi bao gồm 04 hoạt động chính:

     + Thi các đội tuyên truyền lưu động

     + Thi triển lãm ảnh

     + Tham gia diễu hành xe tuyên truyền lưu động

     + Thi phát thanh viên cơ sở

     Về Triển lãm số tổ chức 03 cuộc triển lãm số tại 03 trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh.

     - Thời gian

    Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam trong tháng 6/2019. Triển lãm số trong tháng 11/2019.

     - Địa điểm

     Hội thi được tổ chức tại thành phố Cần Thơ.

     Trên cơ sở Kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh cử đội tuyên truyền lưu động tham gia hội thi, chuẩn bị ảnh tham dự triển lãm về công cuộc xây dựng, phát triển và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam của tỉnh, chuẩn bị xe ô tô chuyên dụng thông tin lưu động để diễu hành và thực hiện việc trang trí cổ động

Vu Lan


Tin liên quan
Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu tòan quốc lầ thứ XIII của Đảng    26/05/2020
Tuyên truyền “Tháng hành động vì trẻ em”    22/05/2020
Thành lập Ban Biên soạn nội dung giáo dục địa phương    22/05/2020
Tuyên truyền về Biển Đông và Hải đảo    12/05/2020
Tuyên truyền tầm quan trọng và ý nghĩa, lợi ích của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã    03/07/2019
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)    21/06/2019
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho tổ chức ra Ra quân tuyên truyền Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 trên địa bàn xã Thới Sơn    10/06/2019
Triển khai thực hiện “tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2019 trên địa bàn tỉnh tiền giang    05/06/2019
Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới    05/06/2019
Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    29/05/2019

Liên kết Liên kết