Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới

        Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị "Về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới".

         Theo đó, quán triệt đầy đủ mục tiêu, các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời gắn với một số quy định về công tác đối ngoại mới được ban hành, như: Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Ban Chấp hành Trung ương.

          Xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với đặc thù và tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

          Tùy theo tình hình, điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị để xác định hình thức học tập cho phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Thời gian hoàn thành vào cuối tháng 6/2019.

THANH HẢI


Tin liên quan
Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu tòan quốc lầ thứ XIII của Đảng    26/05/2020
Tuyên truyền “Tháng hành động vì trẻ em”    22/05/2020
Thành lập Ban Biên soạn nội dung giáo dục địa phương    22/05/2020
Tuyên truyền về Biển Đông và Hải đảo    12/05/2020
Tuyên truyền tầm quan trọng và ý nghĩa, lợi ích của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã    03/07/2019
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)    21/06/2019
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho tổ chức ra Ra quân tuyên truyền Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 trên địa bàn xã Thới Sơn    10/06/2019
Triển khai thực hiện “tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2019 trên địa bàn tỉnh tiền giang    05/06/2019
Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới    05/06/2019
Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    29/05/2019

Liên kết Liên kết