Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin” năm 2018

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chuyên đề thi đua "Ứng dụng công nghệ thông tin" năm 2018.

Theo đó, các phòng Khối Văn phòng Sở và đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung thực hiện Chuyên đề thi đua "Ứng dụng công nghệ thông tin" năm 2018 với 06 tiêu chuẩn thi đua gồm: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; An toàn, an ninh thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị; Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức và công dân; Nhân lực công nghệ thông tin; Ban hành các cơ chế chính sách về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị.

Chuyên đề thi đua "Ứng dụng công nghệ thông tin" hàng năm nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị; phát huy tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức, viên chức trong việc sử dụng có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực trong hoạt động quản lý, điều hành, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

                                                                                      Th.Phương

 

 

 

 

 

 


Tin liên quan
Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu tòan quốc lầ thứ XIII của Đảng    26/05/2020
Tuyên truyền “Tháng hành động vì trẻ em”    22/05/2020
Thành lập Ban Biên soạn nội dung giáo dục địa phương    22/05/2020
Tuyên truyền về Biển Đông và Hải đảo    12/05/2020
Tuyên truyền tầm quan trọng và ý nghĩa, lợi ích của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã    03/07/2019
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)    21/06/2019
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho tổ chức ra Ra quân tuyên truyền Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 trên địa bàn xã Thới Sơn    10/06/2019
Triển khai thực hiện “tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2019 trên địa bàn tỉnh tiền giang    05/06/2019
Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới    05/06/2019
Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    29/05/2019

Liên kết Liên kết