Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

Nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa mới ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.

Theo Kế hoạch, năm 2019, các phòng khối Văn phòng Sở và đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Đoàn thanh niên cơ sở chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở phổ biến pháp luật trong đoàn viên Thanh niên nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên; Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp số 14/2013/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 10/01/2013 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành năm 2018 và năm 2019; triển khai thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (09/11);..…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  trên các phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu tuyên truyền pháp luật và thực hiện kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 góp phần quan trọng trong việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, thuyết minh viên, học sinh, sinh viên trong toàn Ngành văn hóa, thể thao và Du lịch; nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân khi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường trật tự, kỹ cương, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật./.

 

 

                                                                                      Thanh Yến

 

 

 

                          

  

 

 

 


Tin liên quan
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp    02/06/2020
THƯ VIỆN TỈNH TIỀN GIANG GIỚI THIỆU SÁCH    01/06/2020
Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu tòan quốc lầ thứ XIII của Đảng    26/05/2020
Tuyên truyền “Tháng hành động vì trẻ em”    22/05/2020
Thành lập Ban Biên soạn nội dung giáo dục địa phương    22/05/2020
Tuyên truyền về Biển Đông và Hải đảo    12/05/2020
Tuyên truyền tầm quan trọng và ý nghĩa, lợi ích của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã    03/07/2019
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)    21/06/2019
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho tổ chức ra Ra quân tuyên truyền Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 trên địa bàn xã Thới Sơn    10/06/2019
Triển khai thực hiện “tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2019 trên địa bàn tỉnh tiền giang    05/06/2019

Liên kết Liên kết