Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tiền Giang năm 2019

Nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, chưa đầy đủ trong thi hành pháp luật cũng như những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa triển khai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019.

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý với các nội dung xem xét, đánh giá như sau: Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; Tình hình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm quản lý;…Công tác theo dõi thi hành pháp luật được tiến hành thông qua các hình thức như: Thu thập thông tin, phản ánh, kiến nghị, dư luận; Điều tra, khảo sát; Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật;…

Qua công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật góp phần đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất trong các quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa./.

 

 

                                                                                      Mỹ Ngọc

 

 

 

                          

  

 

 

 

     

                                                        

      


Tin liên quan
Tuyên truyền Đại hội Đảng    01/07/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "NẺO VỀ CỦA Ý"    26/06/2020
Phát động cuộc thi "Tìm hiểu Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2019-2020    18/06/2020
Thư viện tỉnh Tiền Giang giới thiệu sách "Là phụ nữ phải biết sống vui vẻ"    15/06/2020
Tháng hành động phòng, chống ma túy    12/06/2020
Phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động "Tín dụng đen"    10/06/2020
Hướng dẫn quy định tặng huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang"    10/06/2020
Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2020NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia    10/06/2020
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp    02/06/2020
THƯ VIỆN TỈNH TIỀN GIANG GIỚI THIỆU SÁCH    01/06/2020

Liên kết Liên kết