Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Kế hoạch phổ biến, giáp dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ cho các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thực hiện các nội dung sau: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua đội thông tin, chiếu phim lưu động; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức cổ động trực quan với các loại hình như panô, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, ảnh thời sự,…trong đó tập trung tuyên truyền tại các địa điểm công cộng, khu vui chơi, giải trí, điểm sinh hoạt văn hóa, khu thể thao du lịch; Lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động lễ hội, hội thi, sinh hoạt văn hóa công cộng tại địa phương, hội thi trong cán bộ, công chức, viên chức về từng chủ đề, biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm, giao lưu văn hóa nghệ thuật; Tổ chức ngày Pháp luật 9/11;…

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên,…trong toàn ngành; đồng thời, nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân khi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tăng cường trật tự, kỷ cương, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, góp phần phát triển kinh tế-xã hội./.

 

                                                                                      Mỹ Ngọc

 

 

 

                          

  

 

 

 

     

                                                        

      


Tin liên quan
Tuyên truyền Đại hội Đảng    01/07/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách "NẺO VỀ CỦA Ý"    26/06/2020
Phát động cuộc thi "Tìm hiểu Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2019-2020    18/06/2020
Thư viện tỉnh Tiền Giang giới thiệu sách "Là phụ nữ phải biết sống vui vẻ"    15/06/2020
Tháng hành động phòng, chống ma túy    12/06/2020
Phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động "Tín dụng đen"    10/06/2020
Hướng dẫn quy định tặng huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang"    10/06/2020
Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2020NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia    10/06/2020
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp    02/06/2020
THƯ VIỆN TỈNH TIỀN GIANG GIỚI THIỆU SÁCH    01/06/2020

Liên kết Liên kết