Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019

Nhằm phát hiện những văn bản trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch có dấu hiệu trái pháp luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh ban hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019.

Theo Kế hoạch, năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chú trọng tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do mình tham mưu trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; Tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định của Nghị định số 43/2016/NĐ-CP;….

Thông qua kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 góp phần tìm nguyên nhân, kiến nghị xử lý, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

                                                                                      Minh Nguyệt

 

 

 

                          

  

 

 

 

     

                                                        

       


Tin liên quan
Tuyên truyền tầm quan trọng và ý nghĩa, lợi ích của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã    03/07/2019
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)    21/06/2019
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho tổ chức ra Ra quân tuyên truyền Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 trên địa bàn xã Thới Sơn    10/06/2019
Triển khai thực hiện “tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2019 trên địa bàn tỉnh tiền giang    05/06/2019
Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới    05/06/2019
Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    29/05/2019
Tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm 50 năm Ngày mất của Người    24/05/2019
Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    22/05/2019
Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn    16/05/2019
Tuyên truyền Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019    09/05/2019

Liên kết Liên kết