Truy cập nội dung luôn

Phòng chống tham nhũng Phòng chống tham nhũng

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch


Tin liên quan
Công văn số 389/TT-PCTN&STT về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày n01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ    15/08/2019
Công văn số 298/CP-V.I về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP    15/08/2019
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng    15/08/2019
Luật phòng chống tham nhũng    15/08/2019
Quyết định số 55/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2004    26/07/2019
Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường    26/07/2019
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao    26/07/2019
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch    26/07/2019
Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018    16/04/2019
Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017    16/04/2019

Liên kết Liên kết