Truy cập nội dung luôn

Phòng chống tham nhũng Phòng chống tham nhũng

Công văn số 389/TT-PCTN&STT về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày n01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ


Tin liên quan
Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2021    10/03/2021
Về việc Công bố, công khai dự toán ngân sách quý II năm 2020 (bổ sung) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch    17/11/2020
Kế hoạch học tập và tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"    01/10/2020
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quí I năm 2020    01/10/2020
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quí II năm 2020    01/10/2020
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020    01/10/2020
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020    01/10/2020
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng Quí III năm 2020    01/10/2020
Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên lĩnh vực văn hóa, Thể thao và Du lịch    01/10/2020
Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đâọ của cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2020    01/10/2020

Liên kết Liên kết