Truy cập nội dung luôn

Phổ biến văn bản pháp luật Phổ biến văn bản pháp luật

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017.

Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm nay được triển khai thực hiện với chủ đề "Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp". Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2017; cao điểm từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017.

Theo kế hoạch, thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung vào các nội dung sau: Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách, quy định pháp luật mới ban hành (nhất là các văn bản Luật thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV); Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật;….

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn bị có liên quan. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức thực hiện việc treo băng rôn, cờ, phướn theo nội dung kế hoạch ở cấp tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn địa phương, các cơ quan, đơn vị treo băng ron, cờ, khẩu hiệu các tuyến đường, khu dân cư, nhà văn hóa, xã điểm xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện và cấp xã.

Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật đã trở thành hoạt động thường xuyên, nhằm phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Qua đó, phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật./.

 

                                                                                     Mỹ Ngọc

 

 

     

                                                        

     


Tin liên quan
Tuyên truyền an toàn giao thông    15/06/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4    23/05/2018
Công tác tuyên truyền “Tháng hành động vì trẻ em” từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018    18/05/2018
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin” năm 2018    17/04/2018
Tuyên truyền “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2018    17/04/2018
Công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia mới về cơ sở lưu trú du lịch    13/04/2018
Hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch và các văn bản quy định chi tiết    12/04/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thi số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ    12/04/2018
Tuyên truyền An toàn giao thông    12/04/2018
Triển khai, thực hiện Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư    11/04/2018

Liên kết Liên kết